Alles over CD&V

De vorming van de federale regering ligt grotendeels stil, al zat er de voorbije 279 dagen ook al niet veel beweging in die formatie. Krijgen we nog een regering met N-VA én PS? Of gaan we binnenkort opnieuw stemmen? En heeft dat eigenlijk nog wel zin? Het zijn maar enkele van de vele vragen die de lezers van onze krant zich stellen. We selecteerden enkele van hun vragen en legden die voor aan politiek expert en professor Carl Devos.

Hopeloos. Zo kan je de zoektocht van veel West-Vlaamse bedrijfsleiders naar talent van eigen bodem bestempelen. De braindrain speelt onze ondernemers al te vaak parten. Maar liefst zes op de tien West-Vlamingen tussen 30 en 35 jaar met een diploma hoger onderwijs werkt niet in onze provincie. Er ligt nu een plan op tafel om het tij te keren door heel gericht te investeren in onze universiteiten en hogescholen.

Komende maandag, tijdens de laatste gemeenteraadszitting van het jaar, legt het stadsbestuur het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor. Een ambitieus plan met in de genoemde periode voor liefst 47 miljoen euro investeringen. Met als hoofdbrok de stadskernvernieuwing, maar ook een pak geld voor de wijken en veilige fietsaccommodatie. En dit zonder de voornaamste belastingen te verhogen. Oppositiepartij N-VA is blij dat er fors geïnvesteerd wordt, maar twijfelt aan de betaalbaarheid.

De gemeente Kuurne neemt zich voor om in samenwerking met Leiedal een online tool te voorzien die het makkelijker moet maken om het graf van een dierbare op de gemeentelijke begraafplaats terug te vinden. "We merken dat we telefoontjes krijgen van inwoners, zeker na de grootschalige reorganisatie", duidt schepen van Burgerzaken Ann Messelier (CD&V). "Deze tool kan een belangrijk hulpmiddel zijn."

De bewoners van de Cyriel Verschaevestraat en de Koning Leopold II-laan in Marke en Heule wonen binnenkort op een ander adres. Het grootste deel van de gemeenteraad vond het immers niet kunnen dat een ter dood veroordeelde collaborateur en de pleger van een volkerenmoord, geëerd worden met een straatnaam. De straatnamencommissie buigt zich nu over alternatieven. De bewoners van de straten reageren bezorgd. "Niet nodig", volgens de bevoegde schepen. "De stad draagt alle kosten."

De gemoederen liepen maandagavond erg hoog op in de Kortrijkse gemeenteraad. Oppositieraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V) stelde voor om de Cyriel Verschaevestraat een andere naam te geven. Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) ging daarin mee én deed er met de Koning Leopold II-laan nog een schepje bovenop. Dat veroorzaakte verdeeldheid binnen CD&V. Vlaams Belang weigerde te stemmen.

De Torhoutse gemeenteraad keurde maandagavond bijkomende parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen goed. N-VA-raadslid Eva Maes waarschuwde echter voor laadpaalklevers, die de situatie misbruiken om gedurende lange tijd gratis te parkeren.

Het Torhoutse stadsbestuur trekt 60.000 euro uit voor de aankoop van een nieuw speeltoestel voor het avontuurlijke domein De Warande in de Aartrijkestraat. Er wordt gekozen voor een zogenoemd inclusief toestel waarop ook kinderen met een beperking zich kunnen uitleven.

Het domein van de stedelijke technische dienst langs de Oude Gentweg, met inbegrip van de gebouwen, is aan een grondige renovatie toe. Binnenkort wordt deel 1 van het masterplan uitgevoerd. Het gaat om de ondergrondse afwatering en de energiezuinige verwarming. De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht.

Voor het klimaatproject van coöperatieve groene stroom en elektrische deelwagens gaat de stad in zee met de coöperatieve Coopstroom. Torhout heeft er 100.000 euro subsidies vanwege de provincie voor gekregen. Maandagavond werd de samenwerking met Coopstroom door de gemeenteraad goedgekeurd, maar niet zonder kritiek vanwege de N-VA.