Alles over CD&V

Komende maandag, tijdens de laatste gemeenteraadszitting van het jaar, legt het stadsbestuur het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor. Een ambitieus plan met in de genoemde periode voor liefst 47 miljoen euro investeringen. Met als hoofdbrok de stadskernvernieuwing, maar ook een pak geld voor de wijken en veilige fietsaccommodatie. En dit zonder de voornaamste belastingen te verhogen. Oppositiepartij N-VA is blij dat er fors geïnvesteerd wordt, maar twijfelt aan de betaalbaarheid.

De gemeente Kuurne neemt zich voor om in samenwerking met Leiedal een online tool te voorzien die het makkelijker moet maken om het graf van een dierbare op de gemeentelijke begraafplaats terug te vinden. "We merken dat we telefoontjes krijgen van inwoners, zeker na de grootschalige reorganisatie", duidt schepen van Burgerzaken Ann Messelier (CD&V). "Deze tool kan een belangrijk hulpmiddel zijn."

De bewoners van de Cyriel Verschaevestraat en de Koning Leopold II-laan in Marke en Heule wonen binnenkort op een ander adres. Het grootste deel van de gemeenteraad vond het immers niet kunnen dat een ter dood veroordeelde collaborateur en de pleger van een volkerenmoord, geëerd worden met een straatnaam. De straatnamencommissie buigt zich nu over alternatieven. De bewoners van de straten reageren bezorgd. "Niet nodig", volgens de bevoegde schepen. "De stad draagt alle kosten."

De gemoederen liepen maandagavond erg hoog op in de Kortrijkse gemeenteraad. Oppositieraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V) stelde voor om de Cyriel Verschaevestraat een andere naam te geven. Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) ging daarin mee én deed er met de Koning Leopold II-laan nog een schepje bovenop. Dat veroorzaakte verdeeldheid binnen CD&V. Vlaams Belang weigerde te stemmen.

De Torhoutse gemeenteraad keurde maandagavond bijkomende parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen goed. N-VA-raadslid Eva Maes waarschuwde echter voor laadpaalklevers, die de situatie misbruiken om gedurende lange tijd gratis te parkeren.

Het Torhoutse stadsbestuur trekt 60.000 euro uit voor de aankoop van een nieuw speeltoestel voor het avontuurlijke domein De Warande in de Aartrijkestraat. Er wordt gekozen voor een zogenoemd inclusief toestel waarop ook kinderen met een beperking zich kunnen uitleven.

Het domein van de stedelijke technische dienst langs de Oude Gentweg, met inbegrip van de gebouwen, is aan een grondige renovatie toe. Binnenkort wordt deel 1 van het masterplan uitgevoerd. Het gaat om de ondergrondse afwatering en de energiezuinige verwarming. De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht.

Voor het klimaatproject van coöperatieve groene stroom en elektrische deelwagens gaat de stad in zee met de coöperatieve Coopstroom. Torhout heeft er 100.000 euro subsidies vanwege de provincie voor gekregen. Maandagavond werd de samenwerking met Coopstroom door de gemeenteraad goedgekeurd, maar niet zonder kritiek vanwege de N-VA.

Fluvius, de distributiebeheerder van het openbaar verlichtingsnet, sluit met diverse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst af om de komende twaalf jaar een grote omschakeling van 'gewone' openbare verlichting naar ledverlichting uit te rollen. Het Torhoutse stadsbestuur stapt mee in het project, zo heeft de gemeenteraad maandagavond beslist.

Voor het voorzitterschap bij politieke partij CD&V gaat Joachim Coens als primus naar de tweede ronde. Hij neemt het daar op tegen Sammy Mahdi. "De kans dat ik het haal is één op twee", zegt de burgemeester van Damme. Op 6 december is de opvolger van Wouter Beke bekend.

De Kortrijkzanen hebben beslist: het voorstel voor maandelijkse autoloze zondagen in het stadscentrum wordt afgevoerd. Toch kijkt het stadsbestuur tevreden terug op het verloop van het eerste digitale stadsreferendum. Ondanks de vele kritiek. "Wie niets doet, kan ook niets fout doen. Wij hebben het lef om onze inwoners écht te betrekken bij het beleid", stelt schepen Ruth Vandenberghe.