Alles over CD & V

Koekelare Beleidsplan Koekelare vertoont nog hiaten

De Koekelaarse gemeenteraad besprak het ontwerp van de beleidsnota 2019-2024. In de nota zijn volgens de CD&V-oppositie heel wat waardevolle zaken opgenomen, maar is er rond een aantal zaken en plannen ook nog veel onduidelijkheid. Het definitieve ontwerp van de beleidsnota wordt in december aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Staden Meerderheid in Staden verwijst CD&V-reglement naar prullenmand

CD&V legde op de Stadense raad een reglement voor rond de verspreiding van informatie en publiciteit in het gemeentelijk onderwijs door verenigingen. De Open Vld-meerderheid verwees het reglement evenwel naar de prullenmand. Het is volgens onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) immers niet alomvattend en niet sluitend.