Alles over Cannabiswinkel

Het voorbije voorjaar werd een poging ondernomen om in een pand op de Markt in Torhout een CBD-shop te openen voor de verkoop van producten die van cannabis afgeleid zijn. Het stadsbestuur stak daar een stokje voor en de winkel kwam er na heel wat gehakketak uiteindelijk niet. Maandag keurde de gemeenteraad de voortzetting van de belasting op de verkoop van dergelijke producten goed en dit voor het hele grondgebied.

Wat te verwachten viel, is maandag gebeurd. De gemeenteraad heeft een politieverordening goedgekeurd die binnen een straal van een kilometer van de scholen alle handelszaken verbiedt die producten verkopen op basis van cannabis. Het ziet er dus naar uit dat de voorziene CBD-shop Hemp zich niet op de Markt zal kunnen vestigen.

Komende maandag zal de Torhoutse gemeenteraad zo goed als zeker een politieverordening goedkeuren die de geplande CBD-shop Hemp op de Markt dwarsboomt. De zogenoemde cannabiswinkel wil over twee weken opengaan, maar het ziet ernaar uit dat dit niet zal kunnen.

De Boterstraat, een van de belangrijkste winkelstraten van Ieper, heeft er op korte tijd twee nieuwe winkels bij, die legale cannabis verkopen. De Boeren, die al een zaak heeft in Kortrijk, opende onlangs de deuren en wordt uitgebaat door Joran Usal en zijn vriendin Leen Bonte.