Alles over Brugsesteenweg

Vorige week kondigde politiezone Vlas via haar sociale media aan dat er tijdens de coronacrisis toch gerichte snelheidscontroles zouden komen. "De politie krijgt meldingen dat een kleine minderheid van de bestuurders zich jammer genoeg niet aan de snelheidsbeperkingen houdt", klinkt het. Een bestuurder werd geflitst aan 139 km/uur in de bebouwde kom.

Martin Schouteeten pikt het niet dat hij er bij een "herverkaveling met planologische ruil" een stuk grond verliest. Aanleiding is de realisatie van het masterplan, dat al jaren aansleept. "Die grond heeft voor mij ook sentimentele waarde", zegt de man.

Ze startten met een achttal buren, maar ondertussen hebben ze meer dan 120 handtekeningen van mensen uit de buurt verzameld. De Actiegroep Iepersestraat verzet zich tegen de aangekondigde plannen op de Mewaf-site op de grens van Kortrijk met Heule-Watermolen. "Alle eerdere beloftes zijn verdwenen", klinkt het. Bevoegd schepen Wout Maddens belooft verder overleg.

Het nieuwe gezicht van café 'De Sterre', dat vanaf vrijdagmorgen 23 augustus om 10 uur opnieuw de deuren opent, is Kevin Cosaert (29) die opgroeide in Kortrijk en al vanaf zijn 13de horeca-ervaring opdeed. Aan het volkse karakter dat café 'De (nieuwe) Sterre' vroeger uitstraalde wil Kevin niet raken.

De tractorsluis in de Stokerijstraat en de Pieter Vinckestraat werd na een proefperiode verwijderd. Het gemeentebestuur nam deze beslissing na een bewonersenquête. Iets meer dan de helft van de buurtbewoners is tegen de opstelling. Maar uit de rondvraag blijkt dat de meesten wel iéts willen zien veranderen.

De volgende stap in het herstellen van de Stokerijmolen is het aanstellen van een architect. "Hij of zij moet in detail kunnen inschatten wat we met de molen kunnen of willen doen", aldus bevoegd schepen Ann Messelier (CD&V). De gemeente Kuurne trekt daarvoor zo'n 40.000 euro uit.

Ze lag er amper enkele uren en ze sneuvelde al deels. De nieuwe tractorsluis die sluipverkeer in de landelijke Pieter Vinckestraat en Stokerijstraat moet ontmoedigen en tegenhouden, wordt duidelijk niet door iedereen gesmaakt. Toch is schepen van mobiliteit Francis Watteeuw (SP.A) overtuigd van het nut van het proefproject. "Elke situatie vraagt een heel eigen benadering. We meten, bespreken en kijken voor een aanpak op maat", duidt hij.

De Stokerijmolen langs de Brugsesteenweg, zoveel meer dan een stuk onroerend erfgoed. Om het ingezette verval van de molen tegen te gaan, neemt het gemeentebestuur zich voor om minstens 640.000 euro te investeren in de restauratie. "Malen zal hij nooit meer doen, maar hij moet wel opnieuw schitteren", klinkt het bij burgemeester Francis Benoit en schepen Ann Messelier.

Wie dinsdagochtend de R8 wilde dwarsen over de Brugsesteenweg, was eraan voor de moeite. De werken om het zogenaamde 'kruispunt des doods' op de grens van Kuurne met Kortrijk veiliger te maken, zijn er begonnen. Zowel voor auto's, fietsers als voetgangers is het kruispunt afgesloten.

Dinsdag starten de werken aan het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg in Kuurne. In de afgelopen vijf jaar gebeurden daar meer dan 200 ongevallen. Toch moest er eerst een dode vallen voor het Vlaams gewest actie ondernam. Wij spraken met Johan (55) en Geert (59) Louncke, de twee jongste broers van Ludwine Louncke (64) uit Harelbeke. Ze verloren hun zus nog geen jaar geleden op het 'kruispunt des doods'.

Franky Leune kwam op 22 november 1955 ter wereld als laatste mannelijke boreling van vroedvrouw 'Madame Sigaar' in het oud-moederhuis van Veurne, waar nu vzw Havenzate staat. Meer dan 60 jaar later pende hij zijn levensverhaal neer, 'Van flitsen en mensen'.

Gemeenteraadslid voor Nieuw Kuurne, Ann Van Ooteghem vestigde donderdag de aandacht op het toenemende sluipverkeer door de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat in Kuurne. Schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw erkent het probleem en belooft een proefproject met een tractorsluis. Van een zone 30 in de Koning Boudewijnstraat is voorlopig niets aan.

De Boomgaardstraat wordt de jongste maanden almaar vaker gebruikt als doorgangsweg naar het centrum van de gemeente. De herinrichting van de Elfde-julilaan wordt door de buurtbewoners met de vinger gewezen. Schepen Francis Watteeuw volgt de situatie nauwgezet op en heeft nieuwe maatregelen klaar: de snelheid in de Boomgaardstraat wordt gelimiteerd op 30 kilometer per uur.