Alles over Boudewijnkanaal

Brugge Recreatieverbod Boudewijnkanaal Brugge opgeheven

Het recreatieverbod voor het Boudewijnkanaal in Brugge wordt opgeheven. Sinds 15 juli was daar een recreatie- en visverbod van kracht door giftige algen in het water. Begin deze week bleek uit metingen van het Stadslabo dat de kwaliteit van het water weer goed genoeg is.

Zeebrugge Stockt Zeebrugge auto's straks op elkaar? "Niet zonder risico"

Vereniging voor open ruimte vzw Groen pleit ervoor om in de haven nieuwe wagens in verdiepingen te stockeren, zodat geen polders moeten aangesneden worden voor nieuwe parkings. C. Ro Ports beschikt al over dergelijk parkeergebouw en ook hun collega's ICO en Wallenius Wilhelmsen hebben het idee al overwogen. "Maar we botsen op praktische bezwaren inzake betaalbaarheid, veiligheid en schade."

Brugge Hevig verzet tegen forse uitbreiding Boudewijnkanaal in Lissewege

Advocate Nancy Vanhee verzet zich hevig tegen de komst van een nieuw groot bouwdok en later ook een autoterminal aan het Boudewijnkanaal in Lissewege. Op termijn zou er een kade voor twee zeeschepen moeten komen. "Dit project, op enkele honderden meters van de dorpskern van Lissewege, zal voor een pak luchtvervuiling en geluidshinder zorgen", foetert Nancy Vanhee. Er kunnen nog tot 17 februari bezwaarschriften ingediend worden.

Dudzele Marpos, de vuilnisdienst voor schepen, uit Dudzele investeert in vijf extra opslagtanks

Marpos uit Dudzele is de enige gespecialiseerde vuilnisdienst voor schepen of, zoals dat wettelijk heet: 'havenontvangsinstallatie'. Frederick Duthieuw en zijn medewerkers staan zeven dagen op zeven, de klok rond, ter beschikking. Het bedrijf investeert langs het Boudewijnkanaal in vijf extra opslagtanks om de residuen van olie, water en slib nog beter te kunnen scheiden.

Brugge Recreatieverbod op Boudewijnkanaal Brugge door slechte waterkwaliteit

Er gelden al heel wat captatie- en recreatieverboden in West-Vlaanderen door slechte waterkwaliteit en daar komt nu het Boudewijnkanaal in Brugge bij. Dat meldt de stad vrijdag. Er zijn giftige stoffen vastgesteld, met name dinoflagellaten en wellicht zijn er ook blauwalgen aanwezig.

Brugge VIDEO Elia bouwt tunnel onder het Boudewijnkanaal in Brugge

Transmissienetbeheerder Elia trekt momenteel 380kV-hoogspanningskabels in een 35 meter diepe tunnel onder het Boudewijnkanaal. Omwille van het vogelrichtlijngebied moet de kabel 10 km ondergronds op Brugs grondgebied. "Daardoor wordt het kostenplaatje drie keer duurder", zegt projectleider Arianne Mertens.

Brugge Positief advies voor bouw van conversiestation in Brugge

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft een positief advies gegeven voor de bouw van het conversiestation Nemo ten noorden van de elektricteitscentrale van Electrabel op het bedrijventerrein Herdersbrug in de haven.