Alles over AWV

Rumbeke 3A-knooppunt in Roeselare : echt wel een modelproject

Criticasters hadden een ware verkeerschaos voorspeld en er meteen aan toegevoegd dat de werken nooit klaar zouden zijn tegen de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. Ze hebben twee keer ongelijk gekregen.

Gistel Tellers brengen Gistelse verkeersstromen in beeld

Het Gistelse stadsbestuur heeft twee verkeerstellers aangekocht om de verkeersstromen en -intensiteiten te meten. Onlangs stond een eerste teller in de drukke, maar smalle Stationsstraat. "Aan de hand van de nieuwe cijfergegevens willen we maatregelen treffen om de verkeersveiligheid op ons grondgebied te verhogen", stelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

Brielen Groen: "Moordstroken Brielen zijn lapje voor het bloeden"

Jordy Sabels (Groen) had stevige kritiek op de plannen van AWV om op vraag van het stadsbestuur fietssuggestiestroken aan te leggen in het centrum van Brielen. Burgemeester Talpe benadrukte dat ze bij AWV aandringt op een totaaloplossing, maar vraagt ook om de quickwin van de suggestiestroken toe te juichen.

Lichtervelde 10 ongevallen in 14 maanden aan Lichterveldse spoorwegtunnel

Sinds 1 januari 2018 gebeurden ter hoogte van de spoorwegtunnel al tien officieel vastgestelde ongevallen. Het laatste incident dateert van vorige week donderdag. Toen reed een bestelwagen zich vast onder de hoogtebalk. "Er komt extra signalisatie in de Kortemarkstraat", verzekert schepen van Mobiliteit Steven Bogaert.

Damme Plannen over omvorming N49 in Hoeke voorgesteld op 13 maart

Op woensdag 13 maart organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de Stad Damme een infomarkt over de omvorming van de N49 expresweg tot autosnelweg. Het deelproject dat eerst zal aangepakt worden is de zone Hoeke. De werkzaamheden starten er in 2020-2021.

Oostende Kustgemeenten staan niet op één lijn over plaatsing slimme camera's

Niet enkel Koksijde, Middelkerke, De Haan en Veurne krijgen in de loop van 2019 trajectcontrole op enkele gewestwegen. Ook in Oostende komen er op vijf trajecten slimme camera's voor trajectcontrole. Burgemeester Bart Tommelein toont zich een voorstander, net als zijn collega Wilfried Vandaele in De Haan. In Koksijde, Middelkerke en Veurne zijn de burgemeesters dan weer niet blij met de geplande trajectcontrole. "Als ik kan, ik laat die camera's in zee gooien", zegt Jean-Marie Dedecker.

Diksmuide Politie Diksmuide weigert boetes uit te schrijven voor 'absurde' trajectcontroles

De Stad Diksmuide en de politiezone Polder zijn niet te spreken over de manier waarop het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee nieuwe trajectcontroles heeft neergepoot. De politie weigert zelfs, als die controles operationeel zijn, boetes uit te schrijven. AWV betreurt die houding en meent dat de locaties goed doordacht zijn.

Torhout E403 slibt dicht tussen Lichtervelde en Brugge

De laatste vijf jaar is het aantal voertuigen op de E403-autosnelweg tussen Lichtervelde en Brugge met bijna een kwart toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum, dat bezig is met een studie over de E403. "Vermoedelijk zullen uit die studie concrete voorstellen of maatregelen voortvloeien", klinkt het hoopvol bij Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Diksmuide Nog geen witte rook voor Diksmuidse ring

Omdat de aanvraag te veel afweek van de oorspronkelijke plannen wil Vlaams minister Joke Schauwvliege een tweede onderzoek en heeft ze de omgevingsvergunning voor de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide geweigerd.

Torhout Dan toch een motie over het kappen van beuken langs Torhoutse afritweg

Begin september werden langs de E403-afritweg in Torhout 219 beuken door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gekapt zonder medeweten van de stad. AWV heeft intussen beloofd de gerooide beuken te zullen compenseren, maar sowieso richt de gemeenteraad - weliswaar niet unaniem - een motie aan het genoemde agentschap in de hoop dat dergelijke flaters zich nooit meer zullen voordoen.

Wevelgem CD&V Wevelgem wil gewestweg N8 onder lokaal beheer

CD&V wil dat Wevelgem zelf kan beslissen over de invulling van de N8, de gewestweg die deelgemeente Wevelgem dwars doormidden snijdt. De gemeente start een procedure op bij de huidige verantwoordelijke, het agentschap Wegen en Verkeer (AWV), om de weg naar het lokale niveau over te hevelen. Dit alles moet de gemeente meer flexibiliteit bezorgen bij de uitrol van het masterplan centrum en het mobiliteitsplan.

Brugge 'Gevleugelde' zebrapaden moeten de schoolomgeving veiliger maken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) experimenteert in Brugge met een nieuw type zebrapad aan de schoolpoort. Het 'gevleugeld' zebrapad, tot drie keer breder als een gewoon zebrapad, zou volgens AWV weleens de remedie tegen dodehoekongevallen kunnen zijn.

Kuurne Verkeerslichten op zwarte kruispunten met R8 in Kuurne

Zowel in het bedrijvenpark Kortrijk Noord als op de kruising van de Ringlaan met de Brugsesteenweg doen zich al te vaak ongevallen voor. Om de verkeersveiligheid op die zwarte kruispunten in Kuurne aan te pakken, worden verkeerslichten met een aparte lichtenregeling voor fietsers gepland. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de uitvoering van de werken.