Alles over alternatieve energie

Wie langs de zandafgravingsput in Nieuwkapelle bij Diksmuide rijdt, kan niet langs de grote kraan kijken die er sinds enige tijd bij een van de turbines staat. Volgende week worden er met deze kraan onderhoudswerken uitgevoerd aan de turbines.

Het Sint-Vincentiusinstituut in Anzegem belegde op 17 juni om 19 uur 's avonds een vergadering met de buurtbewoners om zijn plannen uit de doeken te doen. De middelbare school zou graag een 'kleine' windmolen van 40 meter hoog plaatsen om zo in hun energie te voorzien. De school wacht evenwel de feedback van de buurt af vooraleer over te gaan tot het aanvragen van een studie.

De energieleveranciers Engie en Eneco plannen de bouw van in totaal 6 windturbines in de Zwevegemse deelgemeenten Moen en Sint-Denijs en de Avelgemse deelgemeente, Bossuit. Buurtbewoners zien de komst van die 150 meter hoge molens niet zitten en uiten hun ongenoegen met het opstarten van een petitie tegen de plannen.

Op de Veurnse gemeenteraad uitten de onafhankelijke fractie !NSPRAAK en N-VA hun bezorgdheid rond de geplande Westkust drie windmolenparken aan de Westkust. In naam van vele Veurnaars wilden ze weten welk standpunt het gemeentebestuur hierin inneemt en vroegen ze om meer en duidelijke communicatie. Van de 39 voorziene windmolens langs de E40 zouden er 35 op Veurns grondgebied staan, een deel daarvan in het beschermde natuurgebied van De Moeren.

Het stopcontact op zee, dat de elektriciteit van vier offshore windmolenparken gebundeld aan land zal brengen, is zo goed als klaar. Vanuit het reusachtige platform op 40 km van de kust vertrekken drie stroomkabels richting Zeebrugge. In september treedt het stopcontact in werking, eerst enkel voor de stroom van het recent geopende windmolenpark Rentel. In 2020 volgen nog drie nieuwe parken. Elia investeerde 400 miljoen euro en staat klaar om een tweede stopcontact te bouwen om de nieuwe windmolenzone voor de westkust aan te sluiten.

Ook al heeft iedereen tegenwoordig de mond vol over hernieuwbare energie, het plaatsen van nieuwe windmolens ligt nog steeds uiterst gevoelig. Liefst vier van de tien kustburgemeesters zijn radicaal tegen windturbines op hun grondgebied. En de meeste anderen zijn eerder terughoudend. Enkel Brugge heeft al heel wat windmolens staan en ook van Bart Tommelein (Open VLD) is bekend dat hij pro is, maar het Oostends grondgebied is klein.

De NMBS heeft meer dan 1.700 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het nieuwe parkeergebouw van het station van Oostende. De zonnepanelen moeten elk jaar 520.000 kWh produceren. Dat maakt van de installatie de tweede grootste zonnepaneleninstallatie van de NMBS.

Met het plaatsen van 350 extra zonnepanelen op stads- en OCMW-gebouwen wil de stad in de toekomst jaarlijks 25 ton CO2-uitstoot uitsparen. Het project, waarbij negen gebouwen betrokken zijn, is een investering van 145.684 euro. De gemeenteraad keurde maandagavond het punt eenparig goed.

In 2019 zullen de zes windmolenparken op de Belgische Noordzee genoeg elektriciteit leveren om het jaarverbruik van zowat 1,3 miljoen huishoudens te dekken. Dat is vergelijkbaar met de elektriciteit die wordt opgewekt door een grote en kleine kerncentrale samen, zo blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform (BOP).

De gemeente Oostkamp gaat investeren in zonnepanelen en elektrische dienstwagens. Tegen eind volgend jaar moet alles klaar zijn.

Het klimaatproject 'coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit' dat Torhout een tijdje geleden bij de provincie heeft ingediend, is goedgekeurd. Het levert het stadsbestuur 100.000 euro provinciale subsidies op. De resterende 160.000 euro zal bij geïnteresseerde bewoners worden ingezameld.