De 86-jarige Roger Verplaetse en de 25-jarige Mathias De Witte (zie ander artikel)samenbrengen in 't Pleintje in Maldegem-Donk had iets van een ... blind date. Eén met voorkennis van de jongste, die verrassend veel wist van de oudste en bijkomende info had opgespoord. Van respect gesproken! Roger was verlegen dat hij zo weinig van Mathias wist.
...