De eerste aanval kwam er al aan het einde van de tweede rond met Jason Baele, Xander Rigole en Maxim Vande Meulebroecke. Eens bijgebeend werden ze vooraan afgelost door R...