Er vielen 35 ronden af te werken van telkens 2 km. Met nog zeven ronden te gaan kon een negental renners zich afscheide...