Er vielen 35 ronden af te werken van telkens 2 km. Met nog zeven ronden te gaan kon een negental renners zich afscheide...

Er vielen 35 ronden af te werken van telkens 2 km. Met nog zeven ronden te gaan kon een negental renners zich afscheiden en die zouden het in een spurt onder elkaar uitmaken. Het draaide uit op een millimeterspurt tussen Jochen Deweer en de Amerikaan Davies Conor. De jury kwam er bij te pas om uit te maken wie de bloemen kreeg. Ook beide partijen mochten op het schermpje de eindspurt bekijken en uiteindelijk besliste de jury de zege toe te kennen aan Deweer voor Davies, derde Gray, vierde Sroka en vijfde Auld Scott.. Op de foto de winnaar Deweer Jochen omringd door de organisatoren.(CLY)