Auke De Buysser was de beste van vier achtjarigen. Emiel Van Bruwaene haalde het bij de negenjarigen, Thibo Rennen bij de ti...