"Toen we geconfronteerd werden met corona hebben we beslist om de wedstrijd toch te laten plaatsvinden, op 4 oktober", opent secretaris Walter Vergote. "Tenminste als de toestand is zoals die er nu uitziet, want er zijn op dit ogenblik geen zekerheden meer wat het organiseren betreft. Heel wat wedstrijden zijn afgelast of de...

"Toen we geconfronteerd werden met corona hebben we beslist om de wedstrijd toch te laten plaatsvinden, op 4 oktober", opent secretaris Walter Vergote. "Tenminste als de toestand is zoals die er nu uitziet, want er zijn op dit ogenblik geen zekerheden meer wat het organiseren betreft. Heel wat wedstrijden zijn afgelast of de organiserende clubs zijn twijfelachtig. Wij beslisten de stap te wagen, maar dan wel op een veilige manier.""We kregen de laatste tijd wel te maken met een drietal gebeurtenissen die invloed hadden op onze organisatie. Eerst was er de lockdown, dan het overlijden van onze erevoorzitter Roger Decock en ook de bazin van café De Kiste, het centrum van het gebeuren, verloren we. Onze interclub stond in het teken van Decock en dat blijft zo. Het wordt een individuele wedstrijd: de Grote Prijs Roger Decock. Mogelijks zal dat de volgende jaren zo blijven. Deze editie zullen we ook een passend eerbetoon brengen aan onze overleden Roger.""Wat de organisatie betreft hebben we heel wat moeten aanpassen, want we willen het een veilige editie laten worden. Vooreerst mocht de koers geen 80 kilometer meer zijn, dus hebben we de wedstrijd met een ronde ingekort. De prijzenpot blijft behouden, maar wat de premies betreft, moeten we de richtlijnen van de federatie volgen. Normaal was er een receptie aan onze wedstrijd verbonden, maar die moeten we schrappen om veiligheidsredenen. Onze vele trouwe sponsors begrijpen dat en we zijn ze heel dankbaar dat zij onze organisatie ondanks alles blijven ondersteunen. We zijn dus verplicht om terug te grijpen naar ons succesvolle recept van onze beginjaren." (WD)