Op de nieuwjaarsreceptie vooraf kreeg afscheidnemend voorzitter Pierre Vandeputte minutenlang applaus na zijn speech. Hij bevestigde nog maar eens dat de politieke ontwikkelingen in de stad de directe aanleiding zijn van zijn ontslag als voorzitter.
...