Provinciale volleybalcompetitie wordt volledig afgewerkt

Vanaf maandag 21 februari kunnen er geen wedstrijden meer uitgesteld worden door covidbesmettingen of quarantaines. © VDB
Rik Bekaert

Op de vergadering van de Raad van Bestuur van Volley West-Vlaanderen werden diverse maatregelen getroffen in verband met het verdere verloop van de competitie 2021-2022. Er wordt daarbij gestreefd om alle door corona uitgestelde wedstrijden toch nog te laten plaats vinden.

Competitieleider Eddy Degrave stelde wel vast dat de meeste ploegen tegen het einde van de competitie al hun wedstrijden gespeeld willen zien. Hij is er zich wel van bewust dat een aantal wedstrijden in die stilaan onoverzichtelijke puzzel van nog willen spelen, maar geen plaats meer vinden in het rooster van de beschikbare infrastructuur, er waarschijnlijk een aantal wedstrijden niet meer kunnen ingepast worden. Om een vlotte afwikkeling van de competitie te garanderen worden volgende maatregelen genomen.

Omdat de coronapandemie haar greep op de competitiesporten stilaan lost, kunnen er vanaf maandag 21 februari geen wedstrijden meer uitgesteld worden door covidbesmettingen of quarantaines. In onderling overleg tussen beide clubs kan een wedstrijd wel nog volgens de geldende procedures uitgesteld worden.

Alle uitgestelde wedstrijden moeten voor 15 maart een nieuwe datum kennen. Indien beide ploegen die wedstrijd niet wensen in te halen wordt een 0-0 stand genoteerd. Dit houdt in dat de wedstrijd als gespeeld wordt beschouwd maar geen van beide ploegen krijgt punten. Reservenwedstrijden in promoreeksen mogen geannuleerd worden als die tijdens een weekdag plaatsvinden of indien datzelfde weekend twee wedstrijden gepland staan.

De competitie in de Promoreeksen eindigt normaliter zoals voorzien het weekend van 23-24 apil. Er kan uitzonderlijk voor de reeksen Promo 2, Promo 3 en Promo 4 een bijkomend weekend nog gespeeld worden.

Dezefde regeling geldt ook voor de jeugdcompetitie al vervalt daar de uitwijkmogelijkheid met een extra weekend op 30 april-1 mei.

(RBD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.