Beide opponenten begonnen in hun type-opstelling en het was duidelijk dat Maaseik Knack rap onder druk wou zetten. Maaseik kwam via Cox vooral 4-8 voor de inleidende beurt. En het duurde tot 18-17 eer Knack de Limburgers passeerde nadat zij bij een 12-13 waarvoor Tuerlinckx zorgde via Grozdanov weer 12-15 bonus namen. Na die 18-17 ging het over en weer naar 22-21 als Coolman met twee aces de setbal op het bord serveerde die de voor Van Hirtum ingekomen Kindt naar 25-21 doorsloeg.
...

Beide opponenten begonnen in hun type-opstelling en het was duidelijk dat Maaseik Knack rap onder druk wou zetten. Maaseik kwam via Cox vooral 4-8 voor de inleidende beurt. En het duurde tot 18-17 eer Knack de Limburgers passeerde nadat zij bij een 12-13 waarvoor Tuerlinckx zorgde via Grozdanov weer 12-15 bonus namen. Na die 18-17 ging het over en weer naar 22-21 als Coolman met twee aces de setbal op het bord serveerde die de voor Van Hirtum ingekomen Kindt naar 25-21 doorsloeg. Omgekeerd scenario de eerste herneming waarbij Knack een bonus van 8-4 op het bord prikte. Via Verhanneman vooral was dat die de tweede set aanvallend omzeggens niets zou missen. Het volstond evenwel niet om te verdubbelen want bij 14-15 stak Maaseik Knack voorbij en sloeg bij 17-17 via Maan , een blokkende Cox en acende Zimmerman door naar 19-23. Een foute service van Verhanneman bracht Maaseik 20-24 voor en Baetens verzilverde de tweede setbal naar de gelijkmakende 21-25.In set drie trok Maaseik van 7-7 naar 9-14 en van 13-14 naar 17-20. Tuerlinckx zat immers vast in het Maaseikse blok, hij werd vijf keer blokkend gecounterd, en ook Verhanneman kreeg geen bal meer tegen de grond. Bij Maaseik scoorde opposite Cox eigenlijk evenmin. Maar zijn falen werd gealterneerd door een Maan en Baetens. Tuerlinckx kon dan toch de 20-21 dichtslaan maar Maan haalde op zijn eentje, tussendoor counterde Verhanneman Cox blokkend, met drie smashees én een ace voor Maaseik de verdubbeling met 21-25.Knack dus onder druk voor die vierde beurt waarin Maan niet scoorde en Coolman wel wat de 4-1 op het bord bracht. Baetens sloeg die achterstand bij 7-7 dicht en het ging enerverend over en weer naar 19-18. Opvallend daarbij dat Tuerlinckx nog altijd niet scoorde maar veelvuldig uitverdedigd werd. Walsh kon dan wel bij Coolman terecht en ook Van Hirtum en Van de Velde. Toch kon Knack de belle afdwingen want Van Hirtum werkte secuur af naar 23-19.Tuerlinckx miste zijn aanval voor de setbal (23-20), Cox serveerde fout (24-20) maar ook Van Hirtum sloeg fout vanop de servicelijn (24-21). Van de Velde kon evenwel de derde setbal naar de belle slaan.Daarin leek Tuerlinckx die twee zwakke sets vergeten en scoorde een drie op drie en geassisteerd door een gretige Van Hirtum kwam Knack 11-5 voor via een blok van Verhanneman op Tammemaa. Eerste wedstrijdwinst binnen dacht iedereen al. Maar dat was zonder weer Maan gerekend en een groeiende foutenlast bij Knack. Een scorende Tammemaa gevolgd door een blokkende Grozdanov en Zimmermann zorgden voor de 11-8. Coolman sloeg dan wel de 12-8 op het bord maar Walsh serveerde fout (12-9), Maan counterde twee keer (12-11). Tuerlinckx zorgde wel voor de 13-11, een foute service van Verhanneman bracht de 13-12 op het bord tot Van Hirtum bij 14-12 een eerste matchbal afdwong. Maar een op Van de Velde blokkende Tammemaa neutraliseerde die (14-14), Tuerlinckx zorgde voor een derde setbal die hij evenwel met een opslagmisser zelf teniet deed. Hij herpakte zich naar de vierde setbal die Cox neutraliseerde waarna een blok op Tuerlinckx de wedstrijdbal (16-17) naar Maaseik deed verglijden. Spanning te over dus, Maan sloeg de 17-18 op het bord die Verhanneman neutraliseerde, Cox zorgde voor de 18-19 die door een foute afwerking van Tuerlinckx naar de eerste Maaeikse finalewinst omgezet werd. Woensdag reist Knack naar Maaseik en er zal weer stuntwerk nodig zijn om het thuisvoordeel weer mee te nemen naar Schiervelde.(RB)