Coach Vanmedegael opende in zijn ondertusssen gekende basisopstelling met Walsh aan de spelverdeling en Tuerlinckx als opposiet, Verhanneman en Fragkos waren de receptie-hoekspelers van dienst met Coolman en JansenVan Doorn in het centrum. Deroey had het liberopak aan.
...