Het begin van het nieuwe jaar brengt met zich een heel belangrijke persoonlijke mededeling mee van Pierre Vandeputte, sinds het seizoen 1999-2000 voorzitter van VC Par-ky Menen.Over zijn ingrijpende beslissing wi...