De beslissing van Volley Belgium heeft uiteraard te maken met de signalen dat zowel in de Liga A als de Liga B clubs moeilijkheden ondervinden om aan de licentievoorwaarden te voldoen of die niet willen promoveren. Vervolgens merkt Vollley Belgium in het persbericht op dat zij de internationaal erkende federatie is en de officiële organisator van de competitie.
...

De beslissing van Volley Belgium heeft uiteraard te maken met de signalen dat zowel in de Liga A als de Liga B clubs moeilijkheden ondervinden om aan de licentievoorwaarden te voldoen of die niet willen promoveren. Vervolgens merkt Vollley Belgium in het persbericht op dat zij de internationaal erkende federatie is en de officiële organisator van de competitie.Begin dit seizoen werd er evenwel op initiatief van minister van sport Muyters een overeenkomst ondertekend door zowel Volley Belgium, de Volley League Belgium als de Vlaamse gemeenschap. Die wordt nu buitenspel gezet, want Volley Belgium nam die beslissing zonder inspraak of raadpleging van de Liga.Volgens de persmededeling moeten de Liga A-clubs nog altijd voldoen aan bepaalde homologatievoorwaarden,maar zouden ze wel niet meer moeten voldoen aan de verplichting om minstens vier betaalde semiprofs in de rangen te hebben."Wij kunnen ons zeker niet neerleggen bij die beslissing die Volley Belgium eenzijdig nam", reageert CEO van de Liga en oud-Knacktrainer Marc Spaenjers. "Want daardoor vervalt ook de CAO die afgesloten werd met het ministerie en de vakbonden omtrent het statuut van de professionele volleybalspelers. Met deze eenzijdige beslissing gaan wij terug naar af in een vijfjarenplan waarin de professionalisering van het volleybal moest doorgetrokken worden. Wij werden overigens niet op de hoogte gebracht van deze beslissing en ik moest die via andere bronnen vernemen. Wij zullen in een communiqué naar minister Muyters daarover melden dat Volley Belgium de overeenkomst niet naleefde. Daarin staat dat de nationale bond de competitie organiseert, maar dat wij voorwaarden kunnen opleggen in zowel het commerciële als het extra-sportieve deel van het volleybal. Die licentievoorwaarden kaderen dan ook in dit luik."Ook Knack-directeur Dirk Specenier, die zetelt in de Raad van Bestuur van de Liga was verbijsterd. "Dit komt aan als een donderslag bij heldere hemel. Die licentievoorwaarden werden precies opgesteld om tot een competitie te komen met alleen maar financieel gezonde clubs. Sinds die licentie een drietal seizoenen geleden ingevoerd werd, haakte geen enkele club meer af en kregen wij een normaal competitieverloop. Een club die deze licentie krijgt bewijst dat het een gezonde club is."(RB)