"Het zijn inderdaad niet de gemakkelijkste omstandigheden", opent de voorzitter van FA Nieuwpoort. "Ik ben niettemin best tevreden met wat we in zo'n korte periode gerealiseerd hebben. We zijn eind mei van nul gestart en na enkele maanden functioneren we als een normale voetbalclub. We brengen vijf jeugdploegen in competitie, iedereen beschikt over een mooie uitrusting, onze trainers worden stipt betaald en we hebben geen financiële problemen....

"Het zijn inderdaad niet de gemakkelijkste omstandigheden", opent de voorzitter van FA Nieuwpoort. "Ik ben niettemin best tevreden met wat we in zo'n korte periode gerealiseerd hebben. We zijn eind mei van nul gestart en na enkele maanden functioneren we als een normale voetbalclub. We brengen vijf jeugdploegen in competitie, iedereen beschikt over een mooie uitrusting, onze trainers worden stipt betaald en we hebben geen financiële problemen. Ik denk dat we trots mogen zijn op het werk dat tot nu toe al geleverd is. Het grootste probleem blijft de perceptie van de buitenwereld want het (jeugd)voetbal in Nieuwpoort had de laatste jaren geen al te goede reputatie. Heel wat mensen hadden twijfels en ik heb de indruk dat we ons telkens opnieuw moeten bewijzen. Maar ik geloof in ons project en dat is het voornaamste. Ik ben ervan overtuigd dat ook de sceptici zullen bijdraaien wanneer ze merken wat we allemaal realiseren."Uiteraard hoopt de uitbater van een supermarkt in Brugge dat corona niet al te veel roet in het eten gooit zodat er binnenkort opnieuw normaal kan gevoetbald worden. "Vorig weekend hebben alle jeugdploegen nog gespeeld, maar dat was de laatste keer. Dat is heel jammer, maar vanaf deze week wordt enkel nog getraind. We willen graag dat de kinderen nog kunnen buitenkomen om te sporten, maar het heeft weinig zin om nog tegen andere ploegen te spelen. Het is zowel voor de kinderen als de ouders niet leuk als we geen kleedkamers mogen gebruiken en de kantine op slot moet blijven. We hadden ook graag in de komende maanden enkele extrasportieve activiteiten georganiseerd voor onze spelers maar ook deze plannen mogen we opbergen."De voorzitter van de nieuwe kustploeg geeft eerlijk toe dat het een grote uitdaging blijft om volgend seizoen een eerste elftal tussen de lijnen te brengen. "Ons beloftenteam doet het helemaal niet slecht en de sfeer in de ploeg is optimaal. Over enkele maanden gaan we op zoek naar spelers om een volwaardige ploeg voor vierde provinciale samen te stellen. We werken goed samen met de sportdienst van de stad en ik ben ervan overtuigd dat ook zij geloven in ons project. Niettegenstaande alle coronaproblemen ben ik echt hoopvol voor de toekomst van FA Nieuwpoort." (PDC)