Ook de supporters leken best te begrijpen dat die fusie er is gekomen uit financiële overwegingen. "Ik geef grif toe dat alleen het geld de drijfveer was voor deze noodzakelijke fusie. Als je weet dat één punt behalen de club al 5.000 euro kost of 15.000 euro voor drie punten dan weet je meteen hoeveel dit voetbal kost", reageerde hoofsponsor en lid van de beheerraad Xavier Vanhonsebrouck recht voor de raap.
...

Ook de supporters leken best te begrijpen dat die fusie er is gekomen uit financiële overwegingen. "Ik geef grif toe dat alleen het geld de drijfveer was voor deze noodzakelijke fusie. Als je weet dat één punt behalen de club al 5.000 euro kost of 15.000 euro voor drie punten dan weet je meteen hoeveel dit voetbal kost", reageerde hoofsponsor en lid van de beheerraad Xavier Vanhonsebrouck recht voor de raap.Brouwer Xavier vanhonsebrouck begon zijn betoog met de opmerking dat hij best begrijpt dat de aangekondigde fusie een zware opdoffer moet zijn voor de trouwe supporters. "Eigenlijk dateren de eerste gesprekken al van 8 januari, maar we zijn heel vlug tot een overeenkomst gekomen. Heel veel details moeten nog verder verfijnd en uitgewerkt worden, zoals bijvoorbeeld welke spelers er blijven. Maar er is geen weg terug. Ik verwacht dat ook dat de supporters zich professioneel zullen gedragen en hun ploeg zullen blijven steunen. Ook al is de fusie een feit, wij willen hier kampioen spelen en ik ben er zeker van dat ook de spelers daarvoor zullen vechten. Alle winstpunten zullen correct worden uitbetaald."Hoofsponsor brouwer Xavier hamerde er nog eens op dat de fusie een economische noodzaak was. "Op die manier verder gaan zoals we nu bezig zijn is economisch uitgesloten. Door te fuseren willen we gaan naar een economisch verantwoord beleid met een gezonde structuur evolueren en wij gaan ook proberen mensen aan te trekken die in ons project willen investeren. De fusie is zonder meer gebaseerd op het voortbestaan van het voetbal hier." Xavier Vanhonsebrouck verklapte ook sterk ontgoocheld te zijn in de reactie van de burgemeester van Ingelmunster, die vond dat een ploegje in tweede provinciale al voldoende is voor Ingelmunster. Hij betreurde ook dat burgemeester Kurt Windels niet eens aanwezig was op de persconferentie". Ten slotte pakte Xavier vanhonsebrouck nog uit met een primeur. Zo zou er na het vertrek van de eerste ploeg naar Izegem binnen twee jaar, in Ingelmunster opnieuw gestart worden met een ploeg in vierde provinciale. Die ploeg zou alleen bestaan uit eigen jeugd. Geert Meuleman, aanvoerders van de Ingelmunsterse supporters vertelde dat hij de fusie begrijpt en zijn ploeg zal blijven steunen ook al spelen ze in Izegem. Ik begrijp best hoe moeilijk het is om nationale te blijven spelen en financieel overeind te blijven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de meeste van onze supporters de weg zullen vinden naar Izegem ook al houden ze nare herinneringen over aan de vroegere fusie met Harelbeke.(CLY - Video SD)