KVK Westhoek wenst Peter uitdrukkelijk te danken voor zijn inspanningen en gedrevenheid voor de club en wenst hem veel succes bij zijn verdere sportieve toekomst. De Raad van Bestuur van KVK Westhoek ...