"Tegen het seizoen 2021-2022 zal SC Zonnebeke beschikken over een kunstgrasveld", zeggen sportschepen Jan Vandoolaeghe en burgemeester Dirk Sioen, beiden lid van #Team8980. "We voorzien 265.000 euro en de begrotingswijzigin...

"Tegen het seizoen 2021-2022 zal SC Zonnebeke beschikken over een kunstgrasveld", zeggen sportschepen Jan Vandoolaeghe en burgemeester Dirk Sioen, beiden lid van #Team8980. "We voorzien 265.000 euro en de begrotingswijziging komt op de agenda van de gemeenteraad van 6 juli. Het clubbestuur opteert om zijn eerste terrein in kunstgras aan te leggen en dat zal tot een meerkost leiden omdat men met een hellingsgraad zit. De bijkomende som zal door de club moeten bijgelegd worden." SC Zonnebeke promoveerde niet alleen naar eerste provinciale maar beschikt ook over een uitstekende jeugdwerking met ruim 400 aangesloten spelers. "Het is een mooie som die we als bestuur in de club investeren, maar we weten dat de club goed geleid wordt en een belangrijk impact heeft op de sportieve begeleiding van de Zonnebeekse jongeren", vult de burgemeester nog aan. SC Zonnebeke nodigt iedereen uit op zaterdag 20 juni van 13 tot 1 uur en zondagvoormiddag 21 juni van 9 tot 13 uur naar zijn kantine en vernieuwd zomerterras voor de afsluit van het seizoen '19-'20 en de start van het nieuwe uitdagende seizoen '20-'21.(NVZ)