Raad van State geeft gunstig advies: groen licht voor stadiondossier in Brugge

De bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge is onlosmakelijk verbonden met het GRUP Blankenbergse Steenweg, dat nu een gunstig advies kreeg van de Raad van State.
De bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge is onlosmakelijk verbonden met het GRUP Blankenbergse Steenweg, dat nu een gunstig advies kreeg van de Raad van State.
Tim Vansteelandt
Tim Vansteelandt Chef Nieuws

Goed nieuws voor Club en Cercle Brugge: na een gunstig advies van de Raad van State staat het licht op groen voor het Brugse stadiondossier. De Vlaamse regering keurde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergste Steenweg in Brugge goed. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten. Volgens Cercle-voorzitter Vincent Goemaere kan het dossier toch nog jaren aanslepen.

Het stadiondossier in Brugge heeft al een lange weg afgelegd. In 2016 kwam het voor de eerste keer op tafel van de vorige Vlaamse regering. Na het openbaar onderzoek ging het plan naar de Raad van State, die het in oktober van vorig jaar vernietigde. Daarop heeft minister Demir beslist om de verschillende partners rond de tafel te brengen om samen tot een rechtsgeldige oplossing te komen waar zowel de ploegen als de stad Brugge zich in konden vinden.

Gunstig advies

Naast de komst van een moderne voetbaltempel werd in het GRUP opgenomen dat maximaal 10 procent van de zone als parkingterrein wordt ingevuld. Om dat te bekomen, werd er in een gelaagde parking voorzien. Ook de landschappelijke buffer werd verdubbeld naar 60 meter breed en er werd ruimte voorzien voor ecologie en kleinschalige landschapselementen.

Na deze aanpassingen was de laatste stap een advies van de Raad Van State. Diens afdeling Wetgeving geeft een gunstig advies en zegt dat ze, op basis van de informatie waarover ze beschikt, tegemoet komt aan de bezwaren die in het voornoemde arrest van de Raad van State werden geopperd.

Dat is goed nieuws voor Club én Cercle Brugge. Bedoeling is dat Groen-Zwart op termijn een nieuw stadion neerpoot aan de Blankenbergse Steenweg, terwijl Club Brugge een nieuwe voetbaltempel wil bouwen op de Olympiasite in Sint-Andries, waar Club en Cercle vandaag voetballen.

Ruimte voor bedrijven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden dat die kogel eindelijk door de kerk is: “De twee voetbalclubs uit Brugge hadden al langer nood aan een nieuw stadion met meer capaciteit dat voldoet aan zowel de huidige comfort- als sporttechnische eisen. Maar dit dossier gaat nog een stuk verder. Zo voorzien we ook ruimte voor economische ontwikkeling en wordt de ruimtelijke impact zo maximaal mogelijk beperkt”, zegt de minister.

Het GRUP treedt in werking 15 dagen na publicatie van het besluit in het staatsblad. Tegen het definitief vastgestelde GRUP zijn weliswaar nog beroepsprocedures mogelijk. Er werden daarom de voorbije weken en maanden samen met de stad Brugge gesprekken gevoerd met de beroepsindieners tegen het vorige GRUP om nieuwe procedureslagen maximaal te vermijden en de opmerkingen van de beroepsindieners te verwerken in het plan.

Reacties

De Brugse schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon reageert verheugd op de beslissing: “Ik ben blij dat het snelle en harde werk samen met minister Demir en de betrokken instanties ons nu eindelijk een stap vooruit brengt. Onze stadsdiensten hebben steeds hun samenwerking verleend en meegezocht naar mogelijke oplossingen voor het deelgebied Blankenbergse Steenweg en de mogelijkheid om er een stadion voor Cercle Brugge te kunnen bouwen.”

De inplanting van het nieuwe Cercle-stadion langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge.
De inplanting van het nieuwe Cercle-stadion langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

“Binnen de toegelaten contouren van het instrument ‘remediëring’ werden de plannen voor deelgebied Blankenbergse Steenweg dus herwerkt en aangepast. Dat vele werk wordt nu eindelijk beloont met een positief advies dat vandaag definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering.”

“Ik ben blij met deze stap vooruit in dit dossier. Toch ben ik niet naïef, maar het stemt mij hoopvol dat onze nieuwe plannen positief onthaald werden bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. Nu moet de termijn van 60 dagen doorlopen worden voor we, hopelijk, verder vooruit kunnen”, aldus Franky Demon.

Grondenruil

De Brugse burgemeester Dirk De fauw stelt: “Dank aan de Vlaamse regering, goed nieuws voor Cercle! Het stadiondossier zit nu opnieuw op de rails. Dé grote vraag blijft of er nog iemand bezwaar zal aantekenen bij de Raad van State. Samen met minister Zuhal Demir hebben we onderhandeld met de tegenstanders van het project. Een aantal van hen heeft al gezegd dat ze niet opnieuw zullen ageren tegen de nieuwe en beperktere plannen voor Cercle.”

“Het nieuwe stadion kan hoofdakelijk op gronden van het OCMW en de Stad Brugge gerealiseerd worden. Er is in beperkte mate nog een grondenruil nodig, ook hiervoor zijn al de eerste contacten gelegd”, besluit Dirk De fauw.

Club Brugge wenst liever niet te reageren op het nieuws, ook al is dit ook een stap vooruit in de eigen plannen voor een nieuw en groter Blauw-Zwart stadion op de huidige Jan Breydelsite in Sint-Andries. Want er is een oplossing gevonden voor de Vereniging, die Jan Breydel niet wil verlaten vooraleer er een alternatief is.

Gelijkwaardig

Cercle pleit op haar website voor een transparante, realistische en gelijkwaardige behandeling in het stadiondossier. De vereniging waardeert de inspanningen van de Vlaamse Regering en dankt Minister Zuhal Demir nadrukkelijk op haar website, maar benadrukt dat we nog steeds veraf zijn van de effectieve bouw van een nieuw stadion op deze locatie. De vereniging grijpt de beslissing aan om op te roepen tot een meer realistische en gelijkwaardige aanpak van het Brugse stadiondossier, in het belang van alle betrokken partijen.

“Cercle Brugge heeft nooit de intentie gehad om de Jan Breydelsite te verlaten. Iets wat zelfs is opgenomen in het beleidsprogramma 2019-2024 van de stad Brugge”, stelt voorzitter Vincent Goemaere. “Bovendien is Cercle Brugge, met zijn sterke lokale verankering, een betere match met de Sint-Andriesbuurt. Kijk alleen maar al naar onze sportieve ambities met jong talent uit Brugge, onze lokale supportersbasis en de bescheiden capaciteit van ons geambieerd stadion.”

Belofte

Het voorbije jaar is de site langs de Blankenbergse Steenweg herhaaldelijk opgehemeld als de ideale oplossing voor Cercle Brugge. De definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering is echter nog volgens Vincent Goemaere maar het begin van een erg lang proces: “De ervaring leert immers dat het verkrijgen van een definitief ruimtelijk plan en een definitieve, afdwingbare omgevingsvergunning in Vlaanderen gepaard gaat met tijdrovende procedures en betwistingen. Ten eerste kan de Raad van State verzocht worden door derden om het plan voor de Blankenbergse Steenweg nietig te verklaren of op te schorten. Daarnaast moet ook een definitieve en afdwingbare vergunning worden verkregen voor de bouw en het gebruik van een voetbalstadion. Zo kan het nog jaren duren vooraleer er effectief een stadion aan de Blankenbergse Steenweg staat. Cercle Brugge heeft daarom nooit ingestemd met deze onduidelijke oplossing.

Vincent Goemaere besluit: “We begrijpen het enthousiasme van Club Brugge om met de bouw van een nieuw stadion te beginnen. Toch eisen we dat de start van de werken wordt uitgesteld tot een duurzame, juridisch haalbare en eerlijke oplossing voor Cercle Brugge is gegarandeerd. De stad Brugge heeft ons gegarandeerd dat onze ploeg op de Jan Breydelsite kan blijven tot er een aanvaardbare oplossing is gevonden. We vragen de stad om die belofte na te komen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.