De wedstrijd was amper op gang getrapt toen Dewaegemaeker de bezoekende doelman tot een parade dwong. Menen ging door op zijn elan. Enkele minuten later bediende diezelfde Dewaegemae...