Al is het maar de vraag of we er zo veel wijzer van worden. Marc Coucke zegt imm...

Al is het maar de vraag of we er zo veel wijzer van worden. Marc Coucke zegt immers niet onomwonden dat er niets van aan is en dat Vanderbiest hoe dan ook aanblijft als T1 van de kustploeg, maar spreekt over 'momenteel denken, niet handelen' en over 'een serene analyse door het bestuur'. In één adem noemt hij Vanderbiest wél 'de grondlegger van het actuele KVO'.Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.(FJA)