Een maand geleden was er al een princiepsakkoord tussen KVO en PMG om met elkaar in zee te gaan. De deal was toen voor 95 procent rond, maar de nodige komma's en punten moesten nog worden geplaatst. Dat is intussen gebeurd, laat de kustploeg weten, en zo kan KVO maandag een volledig dossier indienen bij de licentiecommissie.
...

Een maand geleden was er al een princiepsakkoord tussen KVO en PMG om met elkaar in zee te gaan. De deal was toen voor 95 procent rond, maar de nodige komma's en punten moesten nog worden geplaatst. Dat is intussen gebeurd, laat de kustploeg weten, en zo kan KVO maandag een volledig dossier indienen bij de licentiecommissie. "Bij een overname komen er heel wat administratieve zaken kijken en het is daarom dat we ook pas konden communiceren van zodra alles honderd procent rond was", geeft voorzitter Frank Dierckens meer uitleg. "Dat is dus het geval en nu kunnen we volop focussen op de toekomst. Binnenkort zal de nieuwe structuur worden uitgetekend en gecommuniceerd. Het is alvast zeker dat ik voorzitter blijf. Ik ben blij dat ik zo de lokale verankering kan verzekeren en ik zal me in die functie vooral bezig houden met het extrasportieve, operationele beleid. Daar ben ik intussen trouwens al volop mee bezig. We bekijken intern waar we nog verder kunnen bijsturen en het is de bedoeling dat de algemene kostenstructuur flink naar beneden gaat. KVO verdient een gezond beleid op maat zonder megalomane beslissingen." "We zijn intussen al begonnen met een fikse inperking van die kostenstructuur", vult Financieel Adviseur Thorsten Theys aan. "De cijfers die werden gepubliceerd in de jaarrekening hebben betrekking op de periode tot en met 30 juni 2019. Die cijfers zijn uiteraard niet goed en hebben de noodzaak aan een herstructurering alleen maar duidelijker gemaakt. We weten nu waar we staan en we weten waar we naartoe willen. De basis voor elke voetbalclub in hedendaagse tijden is het operationeel break-evenpunt. De doelstelling is om dit break-evenpunt te bereiken op 30 juni 2021. We zien reeds op 31 december 2019, op basis van geauditeerde cijfers, dat we op de goede weg zitten. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ons licentiedossier, dat maandag wordt ingediend, groen licht zal krijgen. De mensen van PMG hebben onze inspanningen van zeer nabij gevolgd en schenken ons nu het vertrouwen op de lange termijn. De toekomst voor KVO oogt opnieuw rooskleurig en bovendien werd de lokale verankering verzekerd."