Dat laatste zal nodig zijn, want er heerst verdeeldheid in de groep. En die is niet alleen ingegeven door de magere resultaten van de jongste maanden. Afgelopen zaterdag nog maakte Xavier Mercier heel wat misbaar toen hij na iets meer dan een halfuur al naar de kant werd gehaald door Belhocine, die hem nadien geen blik gunde. En ook Teddy Chevalier liet woensdag tegen Roeselare duidelijk zijn ongenoegen blijken toen hij naar de kant moest.
...