Twintig minuten voor tijd op bezoek bij STVV toonde Selemani zich van zijn minst fraaie kant. Toen de bal buiten het speelveld lag, duwde hij zijn elleboog in het gezicht van Colombatto. Na raadpleging van de VAR stuurde scheidsrechter Put de Comorees met rood naar de kleedkamers.
...

Twintig minuten voor tijd op bezoek bij STVV toonde Selemani zich van zijn minst fraaie kant. Toen de bal buiten het speelveld lag, duwde hij zijn elleboog in het gezicht van Colombatto. Na raadpleging van de VAR stuurde scheidsrechter Put de Comorees met rood naar de kleedkamers."Er was geen duel, de bal was zelfs niet in de buurt dus het gaat geenszins om een sportieve fout", beoordeelt bondsprocureur Ebe Verhaegen, die vier speeldagen schorsing vroeg. "De intentionele slagbeweging werd uitgevoerd met een middelmatige intensiteit, maar dat is niet van belang. Het gaat om een actie die niet thuishoort op een voetbalterrein en streng bestraft moet worden. De tegenstrever werd bovendien geraakt aan de kin."KV Kortrijk was het niet eens met de drie speeldagen schorsing die in eerste aanleg waren opgelegd. De Kerels herhaalden in beroep dat het niet om een slag ging, maar eerder een duw, en dat het bovendien een reactie was op provocatie van Colombatto. De tegenstrever ging theatraal neer, maar zijn fysieke integriteit was nooit in het gevaar, aldus clubvertegenwoordiger Matthias Leterme. "Uit de beelden concludeert de Disciplinaire Raad dat er eerder sprake is van een slag met de arm. De impact van de beweging moet bijzonder miniem geweest zijn, hoogstens de onderkaak wordt geschampt. De theatrale reactie van de tegenspeler laten we dan ook buiten beschouwing", klinkt het in de uitspraak. "Desalniettemin gaat het niet om een sportieve fout, want de bal was niet in de buurt. Zo'n feiten horen niet thuis op een voetbalveld en dienen bestraft te worden, zelfs al denkt de Disciplinaire Raad dat het niet de intentie van Selemani was om zijn tegenstander te kwetsen."Coach Yves Vanderhaeghe kan geen beroep doen op Selemani in de duels tegen Mechelen (17/10) en Anderlecht (23/10).