Er is vooreerst de sportieve staf. Het trainersduo Allan Deschodt en zijn assistent Patrick Verscheuren komen Pascal De Vreese en Glenn Labie vervangen. Ook de spelerskern, met zestien nieuwelingen en veertien vertrekkers, onderging een gevoelige verandering.
...