Groen niet mals over bekostiging van nieuw voetbalveld: “Het democratisch proces is hier met de voeten getreden”

Lucas Vandendriessche, Koen Uyttenhove en Bruce Verburgh van Groen Bredene op de voetbalterreinen van Ter Polder. (foto MM)
Redactie KW

“Nog geen drie weken nadat het budget ‘22 werd vastgelegd, besliste het schepencollege een extra half miljoen euro uit te trekken voor de aanleg van een voetbalveld in kunstgras. Waar het geld vandaag komt, is ons een mysterie”, aldus gemeenteraadslid Koen Uyttenhove (Groen). “Misschien moeten ze bij Groen eens nalezen wat ze mee goedgekeurd hebben”, reageerde burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) geïrriteerd.

“Op de gemeenteraad van 20 december werd het Meerjarenplan 2022-2025 grondig gewijzigd. Over het algemeen was de gemeenteraad tevreden met wat er op tafel lag. Budgettair gezien zijn het moeilijke tijden. De financieel directeur wees in haar nota zeer terecht op financiële voorzichtigheid”, steekt Koen Uyttenhove van wal .“Jammer dat het lachen ons na de gemeenteraad snel verging door de dagjespolitiek van de meerderheid. Ik viel bijna van mijn stoel toe ik zag dat er plotseling, enkele weken na het aangepaste Meerjarenplan, geld uit de lucht kwam vallen voor een nieuw voetbalveld. Vraag is hoe dat half miljoen euro zal gebudgetteerd worden. Het is cynisch dat het college de voorbije jaren vele van onze voorstellen heeft afgewimpeld met de dooddoener dat er moet gezaaid worden naar de zak.” Uyttenhove ontkent ondanks zijn verontwaardiging niet dat een nieuw voetbalveld een noodzaak is. “De (bedenkelijke) staat en kwaliteit van de voetbalvelden op Ter Polder is bekend. Het gaat ons gewoon om het democratische proces dat hier duidelijk met de voeten werd getreden.”

Valt collega Uyttenhove van zijn stoel? Nou, ik ook!

Veranderingen

“Als collega Uyttenhove al van zijn stoel valt, dan ik helemaal! Hij heeft duidelijk niet goed opgelet tijdens de les”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Groen heeft het Meerjarenplan goedgekeurd. Ze hebben er vermoed ik ook kennis van dat wij intussen een Vlaamse subsidie hebben ontvangen voor de bouw van het nieuwe zwembad. Deze subsidie was niet mee opgenomen in het MJP. We hebben met andere woorden een extra inkomst gerealiseerd, die we graag opnieuw investeren in nieuwe sportinfrastructuur. Een nieuw kunstgras voetbalveld was nodig, maar tot voor kort was daar geen budget voor. Nu dus wel. Collega Uyttenhove zou moeten weten dat er altijd aanpassingen aan het MJP mogelijk zijn. In tegenstelling tot vroeger, toen met een jaarbudget werd gewerkt, moet nu immers zo ver in de toekomst gekeken worden, dat veranderingen in het plan bijna onvermijdelijk zijn. Hadden we de vrijgekomen gelden geïnvesteerd in een nieuwe hangar voor de technische dienst, dan zou ik de kritiek van Groen nog kunnen aanvaarden. Maar nu hebben we de vrijgekomen middelen voor sportinfrastructuur naar mijn mening verstandig besteed.” (MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.