"Een stadion op de site-Wembley geeft de mogelijkheid om die hele omgeving op te waarderen tot een groene long", stelt lijsttrekker David Wemel. "Met ruimte voor topsport, maar evenzeer voor sportieve recreatie. Extra groen ruimte dus, voor één van de meest dicht bebouwde gebieden van de stad. Ons plan omvat de huidige KVK-site, de huidige Wembley s...

"Een stadion op de site-Wembley geeft de mogelijkheid om die hele omgeving op te waarderen tot een groene long", stelt lijsttrekker David Wemel. "Met ruimte voor topsport, maar evenzeer voor sportieve recreatie. Extra groen ruimte dus, voor één van de meest dicht bebouwde gebieden van de stad. Ons plan omvat de huidige KVK-site, de huidige Wembley site en de omliggende terreinen."Groen Kortrijk stelt dat zo ook de jeugdacademie van KVK kan verhuizen, terwijl atletiekclub KKS en de turnclub er kunnen blijven. "Nog andere voordelen zijn dat het nieuwe stadsgroen Wembley makkelijk te ontsluiten is met het openbaar vervoer, aangesloten kan worden op het warmtenet langs de Leie en de fans te voet of met de fiets naar bijna dezelfde locatie kunnen komen."Team Burgemeester gaat niet akkoord met de plannen van Groen en wil Wembley omvormen tot topsportsite. Vincent Van Quickenborne: "Evolis werd al in 2007 vastgelegd als locatie voor het nieuwe stadion. Elf jaar later ziet Groen dat plots niet zitten. Dat is rijkelijk laat.""Wembley biedt ook geen groeimogelijkheden en er moeten naast het stadion ontwikkelingsmogelijkheden (multifunctioneel gebouw van 55.000 m²) zijn, vinden we geen ontwikkelaar en dus geen investeerder." Arne Vandendriessche ziet andere mogelijkheden voor de site. "Het Guldensporenstadion vormen we om tot extra sportterreinen, we vernieuwen de bestaande atletiekpiste en bijhorende accommodatie en we onderzoeken de mogelijkheid van een tennisclub centraal op de site.""We bouwen daar ook een ondergrondse schietbaan waar zowel recreatief als professioneel (politie) kan worden geoefend. Tot slot wordt sportcampus Wembley de nieuwe uitvalbasis van Noordstar Heule door de site uit te breiden met extra (kunstgras)velden."