Stevige druk op de bal leverde in het openingshalfuur kansen maar geen doelpunten op. Die vielen in het derde kwartier, via Nikolaas Vermaut en Kelian Bonny. De eerste twintig minuten na de herneming verliepen in he...