Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet al onmiddellijk een eerste oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen.
...

Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet al onmiddellijk een eerste oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen.Het initiatief voor de oprichting van het Fonds komt van de collega's van Jo Vanhecke die begin 2015 onverwacht op 40-jarige leeftijd overleed. Jo Vanhecke was op dat ogenblik directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en tevens voorzitter van de Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence van de Raad van Europa. Hij stond ook aan de wieg van een gecoördineerde aanpak van voetbalgeweld door middel van preventie en repressie.Bij de clubs, de voetbalbond, de veiligheidsdiensten en de supporters klinkt de naam Vanhecke nog steeds als een klok. Kenmerkend voor zijn aanpak was zijn zoektocht naar een evenwicht tussen de belangen van alle partners. Zo wees hij ook de organisatoren op hun verantwoordelijkheid inzake veiligheid, maar ging hij eveneens de dialoog aan met de supporters die zich daartoe verenigden en de Belgische supportersfederatie oprichtten. Voor de oprichters van het Fonds stonden de doelstellingen vrij snel vast. Het Fonds moet, het motto van Jo indachtig, er mee voor zorgen dat voetbal een feest is voor heel de familie. Het kreeg dan ook snel de steun van de FOD Binnenlandse Zaken, van de Voetbalbond en van de Pro League. Meerdere topmensen van de voetbalwereld waren bereid om deel uit te maken van het bestuurscomité. Dat is het geval voor François De Keersmaecker (voorzitter Voetbalbond),Heidi Deridder (FOD Binnenlandse Zaken), Ludwig Sneyers (secretaris generaal van de Pro League), Pierre Bilic (Secretaris generaal bij Sportpress), Monique De Knop (voormalig voorzitter van de FOD Binnenlandse Zaken). Ook Pascal Debusschere, een goede vriend van Jo maakt deel uit van het bestuurscomité. Met zijn eerste oproep wil het Fonds projecten steunen die racisme aanpakken, de veiligheid verhogen van personen met een beperking, sociale waarden bijbrengen bij jeugdige spelers, voorlichtingscampagnes tegen pyrotechnische middelen, alcohol- en druggebruik opzetten of die samenwerkingsverbanden organiseren tussen clubs en de buurten rond de stadia. Er is 38.000 euro ter beschikking en maximum 7.500 euro per goedgekeurd project. De oproep staat open voor voetbalclubs, overkoepelende bonden, vzw's of feitelijke verenigingen die rond het voetbal werken en voor erkende supportersorganisaties. Hij loopt nog tot 18 januari 2016.