Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet al onmiddellijk een eerste oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen.
...