Dit is De Brugsche Heer, de Twitterkoning die het Club Brugge van nu honderd jaar terug in de tijd flitst: “Ik kreeg al hartjes van onzen doelwachter Sergio Minolti”

Simon Mignolet, alias Sergio Minolti.
Philippe Verhaest

In vooroorlogs Vlaams het wel en wee bij Club Brugge beschrijven, zo kan je de bezigheden van De Brugsche Heer op Twitter het best omschrijven. Het kanaal mag week na week meer volgers verwelkomen, maar wie er schuil gaat achter de lyrische tweets en stijlvolle spelersfoto’s uit de oude doos, blijft een goedbewaard geheim. Uw krant kon de man strikken voor zijn allereerste interview ooit. “Ik wil ooit tweeten dat de Brugsche Football Club de Europabeker der Landskampioenen tegen het Al Citeh van Kevin Brownie heeft gewonnen.”

Iets meer dan 1.700 volgers telt De Brugsche Heer al op Twitter, het sociale medium waar je in maximaal 280 tekens je boodschap moet overbrengen. Ruim voldoende om week na week het wedervaren van Club Brugge in woord en beeld te brengen.

Zo’n acht jaar geleden, op 28 oktober 2014 om precies te zijn, verstuurde het anonieme brein achter de Twitter-account zijn eerste tweet met de gevleugelde woorden Ik zou eerst wachten tot met Sint-Juttemis, maar van gedacht veranderd. Ik zit op Twitter!, maar de voorbije maanden zit het kanaal in een stroomversnelling. “Het numerieke aantal volgers is amper nog by te houden. Ik heb mezelven al enkele malen eenen nieuwen telraam moeten aanschaffen”, klinkt het trots in Vlaams uit vervlogen tijden.

Wij klopten via de digitale weg bij De Brugsche Heer aan, die voor één keer zijn anonieme firewall gedeeltelijk verlaat. “Om de vele fanatiekelingen van den Brugsche Football Club te bedanken voor het volgen mijner kanaal.”

We schotelden een spervuur aan vragen voor en kregen telkens netjes antwoorden uit een ver vervlogen tijdperk terug.

Wat we ons écht afvragen: wie ís De Brugsche Heer?

“Ik heet Charles Claeys, ben 131 jaar oud en al mynen gansen leven woonachtig te Brugge. Ik werk als eenen onafhankelyken koetsier. Ik vervoer toeristen, burgers en elkeen die op zoek is naar eenen eersteklassen rytoer. Ik wil hier geenen annonce van maken, maar myn paarden behoren tot den besten allooi en krygen den besten haver. Wellicht daarom dat ook den Brugsche Football Club telkenmale beroep doet op myn diensten. Kersversche aanwinsten zet ik af aan onzen voetbaltempel en doorverhandelde krygers breng ik keurig op tyd naar het station, alwaar ik meteen gade sla welkeen kaartje men aanschaft voor hunner nieuwe bestemming. De Brugsche Heer verzamelt tydens diens dagtaak heel wat interessante feitelykheden.”

Hoe is de liefde voor Blauw-Zwart er gekomen?

“Al mynen gansen leven vuur ik de Brugsche Football Club aan. Voorwaartsch, Brugsche Football Club! Mynen vader zaliger was met onzen Bordercollie lid van Hondenclub Fox Terrier, die het Rattenplein deelde met den voetbalclub. Den legendarischen moed en tempo hadden mij terstond bekoord. Zo werd ik eenen trouwen aanhanger.”

Eder Balanta, alias Edmond Balcaen
Eder Balanta, alias Edmond Balcaen

Trek je vaak naar Jan Breydel?

“Als mynen dagtaak het toelaat, vertoef ik gaarne in onzen voetbaltempel, maar volg ik ook alle andere confrontaties op verplaatsing. De Brugsche Heer gaat alleen, want al myn kameraden zyn ten lange leste al overleden. Niet iedereen heeft den meeval om 131 te geworden. Mynen geheim voor den eeuwigen leven is op tyd en stond eenen Aigle pils nuttigen. Dat blyft den besten remedie tegen kwalen allerlei!”

Welk Club-moment staat voor eeuwig in je geheugen gegrift?

“Onzen eersten titel in den vaderlandschen competitie in 1920. De eerste keer blyft immers eenen onvergeetelyken ervaring. Al moet ik toegeven dat ik ook eens eenen schoonen avond beleefd heb tydens den verplaatsing naar Sabadell voor den Jaarbeursstedenbeker. Ik leerde er per abuis den Iberischen schoone Esmeralda kennen. Zij was uitermate geïnteresseerd in den stevigheid van mynen koets. Ik moet er geenen tekening by maken, zeker?”

Hoe ben je op het idee gekomen om De Brugsche Heer op Twitter te lanceren?

Dat was in 2014, toen onzen Brugsche Football Club door eenen diepen dal strompelde en er maar weinig plezier te beleven viel. Den Brugsche Heer verdronk in weemoed naar den sfeer des grooten dagen en ontdekte Twittere op het computernet. Mynen creativiteit deed de rest. Sinds vorig jaar stuur ik ook myn boodschappen naar Facebooking.”

En dat slaat aan. Waar staat De Brugsche Heer voor?

“Ten eerste en vooral: plezier maken! Ik vertel al gaarne eens eenen kluchtje. Niet alleen over andere football clubs. Zelfspot vind ik eenen schoonen deugd. Helaas komt dat niet vaak voor by supporters des football clubs. Ik ben eenen trouwen supporter, maar ik probeer ten allen tyde eerlyk mynen gedacht te zeggen. Daarnaast probeer ik met mynen voetbalromantiek ook eenen antwoord te bieden op de afschuwelyke kanten der modernen voetbal. Dat vind ik daadwerkelyk des duivels. Schurkenstaten kopen football clubs, makelaars doen de spelershandel dol draaien, geld regeert en de folklore en charme verdwynen.”

Tajon Buchanan, alias Theofiel Debusschere
Tajon Buchanan, alias Theofiel Debusschere

Elke tweet is een pareltje, vooral met dank aan je schrijfstijl. Waarom hanteer je de huidige standaardtaal niet?

“Ik heb nu eenmaal zo leren schryven op de schoolbanken by de Frères. Als dat den authenticiteit benadrukt, is dat meegenomen. Trouwens: mynen fotocamera dateert ook nog van den beginne van vorigen eeuw, dus dat gaat schoon tesamen.”

Je hebt ondertussen iets meer dan 1.700 volgers op Twitter en iets meer dan 500 of Facebook. Sta je zelf versteld van het succes?

“Natuurlyk, dat ik had ik nooit of te nimmer durven dromen. Nog eenen geestigheidje: het getal 1.700 komt net overeen met den aantal arbiters dat de mauve jurken in hunnen historie al hebben omgekocht. Of den aantal seconden dat Cercle Sportif kan overleven zonder den steun des Monegaskischen dwergstaat. Haha, de Brugsche Heer verkeert in eenen goeden luim!”

Charles De Ketelaere, alias Karl Kessler.
Charles De Ketelaere, alias Karl Kessler.

Waar ligt het geheim van je succes?

“Ik kan het niet echt verklaren, maar misschien zyn supporters op zoek naar voetbalcharme? Of ze zyn den Engelschen taal des Brugsche Football Club op Twittere niet machtig, haha!”

Vooral op wedstrijddagen boomt je account. Van welke reacties stond je zelf al te kijken?

“Ik sta nog steeds versteld van den serieux des voetbalsupporters. Eigen football club, schoone football club…”

Is De Brugsche Heer ook al bij de spelers bekend?

“Jazeker, ik kreeg al hartjes van onzen doelwachter Sergio Minolti en verdediger Brad Mitchell! Den chef des officieelen mededelingen, Cristiano Guillimi, liet my ook al weten dat het volk op den werkvloer zeer gaarne myn boodschappen leest. Ik kreeg ook al eens eenen schoonen exclusieven beeltenis van wetenschapper Didier Le Prez, dat stemde me zeer vergenoegd.”

Bas Dost, alias Basile Ledosse.
Bas Dost, alias Basile Ledosse.

Wat is je grote doel?

“Ik ga eerlyk wezen: gratis toegangskaartjes krygen voor de finale van den Beker der Landskampioenen in 2024, wanneer de Brugsche Football Club het daarin opneemt tegen het Arabischen Al Citeh, met hun sterspeler Kevin Brownie.”

Je blijft in de anonimiteit. Wil je niet van de daken schreeuwen wie achter dit geniaal concept zit?

“Ik zit met eenen tweeledig gevoel. Enerzyds zou ik misschien wel eens gaarne die eer opstryken en daarmee content en erkentelyk zyn. Maar anderzyds: als ik my kenbaar maak, vrees ik dat een deel van de magie verloren gaat en bygevolg ook het leuke eraan.”

Welke tweet hoop je ooit de wereld in te sturen? Dat Club een Europacup de lucht mag insteken?

“Zeker! Nu wil ik eens die finale des Beker der Landskampioenen winnen. Wat eenen uitermate gedenkwaardigen avond was dat in 1978, op den heiligen grond van Wembley… Helaas met eenen treurigen afloop! Gelukkig had ik nog eenen krat Aigle pils over voor op den aftocht met mynen koets.”

Het eerste portret van De Brugsche Heer. “Ik vervoer toeristen en burgers, maar zet ook kersversche aanwinsten van den Brugschen Football Club aan onzen voetbaltempel af.”
Het eerste portret van De Brugsche Heer. “Ik vervoer toeristen en burgers, maar zet ook kersversche aanwinsten van den Brugschen Football Club aan onzen voetbaltempel af.”

Elke Club-speler krijgt van jouw een schitterende vooroorlogse naam. Waar haal je de inspiratie?

“Bij den blauw-zwarten troep ten tyde van den eersten landstitel in 1920. Die vormt den norm voor myn boodschappen. Torten Goetinck, mynen geweldigen naamgenoot Charles Cambier, Leon Van de Voorde, Albert Dyserynck… Dat zyn myn helden! De hele geschiedenis daarna wordt door den Brugsche Heer verHeerlijkt. Ik doop alles en iedereen om tot den leer des Brugsche Heer.”

Met succes, want je vondsten zijn om van te smullen.

“Ken je onze iconen Rocky Lambo, John Coleman, Gerard Vairelles en den huidigen sterkhouder Heinz Von Ankerstein? Onzen nieuwen kroonjuweel is Karl Kessler, eenen echten sjoarlewie die ons steevast trakteert op een ongeremd vertoon van virtuositeit!”

“En dan heb je nog den huidigen aanvoerder Rudy Formez, Marcel Stanicaert, Daniel Amorisse, Jerommeke Paepen, die later nog den Gouden Bal won, of onzen legendarischen doelwachter Bernard Janseune. Zolang zy zweet ende glorie nastreven, krygen ze de goedkeuring van De Brugsche Heer.”

Volg De Brugsche Heer via Twitter of Facebook.

Jack Hendry, alias Jacques Hennepeele.
Jack Hendry, alias Jacques Hennepeele.
Algemeen manager Vincent Mannaert, alias Vincent Haege de Manard.
Algemeen manager Vincent Mannaert, alias Vincent Haege de Manard.
Clinton Mata, alias Constant Mattan.
Clinton Mata, alias Constant Mattan.
Noah Mbamba, alias Noel McBambery.
Noah Mbamba, alias Noel McBambery.
Brandon Mechele, alias Brad Mitchell.
Brandon Mechele, alias Brad Mitchell.
Stanley Nsoki, alias Constantin Sockels.
Stanley Nsoki, alias Constantin Sockels.
Denis Odoi, alias Denes Odorosz.
Denis Odoi, alias Denes Odorosz.
Mats Rits, alias Matthew Zipper.
Mats Rits, alias Matthew Zipper.
Alfred Schreuder, alias Alphonse Lescreuve.
Alfred Schreuder, alias Alphonse Lescreuve.
Andreas Skov Olsen, alias André Schoffelsen.
Andreas Skov Olsen, alias André Schoffelsen.
Eduard Sobol, alias Edward Sobbelaere.
Eduard Sobol, alias Edward Sobbelaere.
Hans Vanaken, alias Heinz Von Ankerstein.
Hans Vanaken, alias Heinz Von Ankerstein.
Ruud Vormer, alias Rudy Formez.
Ruud Vormer, alias Rudy Formez.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.