Toen we Dirk De fauw een jaar geleden interviewden, benadrukte hij dat hij er alles aan zou doen om Club in Brugge te houden. De fauw, burgemeester geworden op 1 januari 2019, had al snel door dat zeker Paul Gheysens, een van de grondeigenaars die onteigend zou moeten worden, nooit zou opgeven zich te verzetten tegen de bouw van een stadion voor het Club van Bart Verhaeghe langs de Blankenbergse Steenweg. Club was op dat moment al opties in andere gemeenten aan het verkennen.
...

Toen we Dirk De fauw een jaar geleden interviewden, benadrukte hij dat hij er alles aan zou doen om Club in Brugge te houden. De fauw, burgemeester geworden op 1 januari 2019, had al snel door dat zeker Paul Gheysens, een van de grondeigenaars die onteigend zou moeten worden, nooit zou opgeven zich te verzetten tegen de bouw van een stadion voor het Club van Bart Verhaeghe langs de Blankenbergse Steenweg. Club was op dat moment al opties in andere gemeenten aan het verkennen.Vier maanden later presenteerde De fauw in het stadhuis een verrassende oplossing: Club zal bouwen op de Jan Breydelsite. Het veel kleinere stadion van Cercle kan langs de Blankenbergse Steenweg wel al gerealiseerd worden. Al blijft het afwachten of de Raad van State de site als zone voor stedelijke ontwikkeling gaat bevestigen alvorens er gebouwd kan worden. In Sint-Andries verenigden ontevreden omwonenden van de Jan Breydelsite zich dan weer in de actiegroep Leefbaar Sint-Andries om zich te verzetten tegen de inplanting van een stadion voor 40.000 toeschouwers in hun woonwijk."Ik begrijp de onrust van de bewoners", zegt burgemeester De fauw. "Sommigen gaan het dossier inkijken en zien daar alleen maar tekeningetjes en schetsjes. In de realiteit ziet dat er natuurlijk heel anders uit. Zij willen weten hoe het precies zal zijn. Anderzijds lijkt mij het voornaamste punt van kritiek de mobiliteit, maar juist daarrond werd er al ongelooflijk hard gewerkt. Mensen vragen mij: gebeurt dat elders ook nog, in een woonwijk zo'n immens stadion optrekken? Wel, twee jaar geleden bezocht ik Bilbao en daar staat er één met een capaciteit van 51.000, knal in het stadscentrum. Op wedstrijddagen maken ze de omgeving er autovrij en komt het volk met de metro naar het voetbal. Wij moeten het hier met randparkings en shuttlebussen oplossen. Is alles nu al opgelost? Neen. Maar ik merk op sociale media wel dat, ondanks de pogingen van Club om een goeie communicatie te voeren, veel mensen niet weten wat er daarover in het dossier staat."Gaat het verzet ook niet om weerstand tegen Club en de 'dominante aard' van zijn voorzitter en eigenaar Bart Verhaeghe?"Het gaat zeker ook om Koning Voetbal waarvoor alles moet wijken. En van Cercle ondervinden de mensen hier geen last, want naar hen komen veel minder supporters kijken, dus mogen zij hier blijven. Terwijl de ambitie van Club heel snel geïnterpreteerd wordt als de arrogantie van het geld of van de macht."Blijkbaar werden op de eerste informatievergadering mensen de mond gesnoerd omdat ze er pas zijn komen wonen nadat het Jan Breydelstadion er al stond en ze daarom niet zouden mogen klagen. Iemand die voorstelde om een hoge berm aan te leggen tussen de achtertuinen en het nieuwe stadion kreeg kortaf te horen dat daar onder geen beding sprake van kon zijn."Ik begrijp die mensen, omdat ik er zelf al mijn hele leven woon. Met wat zij ervaren, moet je rekening houden. Het is niet omdat de meesten er pas nadien zijn komen wonen, dat er hinder voor de omwonenden mag zijn. Er moet nog verder gewerkt worden aan het dossier voor de omgevingsvergunning. Het is nog niet klaar. Ik denk ook dat het perfect mogelijk is om met het overschot aan grond van de bouw van het stadion een heuvel aan te leggen langs de Doornstraat en de Lange Molenstraat. Daar zou je volgens mij al veel weerstand mee wegnemen."Ook de geforceerde manier waarop het nieuwe plan tot stand kwam, wekte weerstand op. U belde 's avonds laat Vincent Goemaere op met de mededeling dat er beslist was dat Club op Jan Breydel zou blijven, dat Cercle grond zou krijgen langs de Blankenbergse Steenweg en dat die beslissing 's anderendaags op een persconferentie op het stadhuis toegelicht zou worden. Cercle viel van zijn stoel en bleef weg van de persconferentie."Er is in de communicatie met Cercle waarschijnlijk wel het een en ander verkeerd gelopen. Het voorstel om niet op Jan Breydel te blijven, is wel van hen zelf gekomen, op voorwaarde dat er voor hen een alternatief was, maar we voerden toen inderdaad een beetje de forcing. Nadat we die avond laat met een delegatie van het schepencollege beslisten om daarin mee te gaan, besloten we om meteen een persconferentie te geven. Want je weet: het is in het schepencollege aan bod gekomen en Club is betrokken, dus is de kans groot dat het binnen enkele dagen in de pers staat."Waarom moest die forcing gevoerd worden?"Omdat Club meteen zekerheid wou, omdat het tegen 2024 een stadion wil dat voldoet aan de nieuwe UEFA-normen. Voor Cercle bekeken we alternatieven, zoals het Kanaaleiland, maar de Blankenbergse Steenweg leek ons de beste optie. Een stadion op hun maat met oefenvelden is er perfect te realiseren en bovendien zijn er al gronden ter beschikking. Met de gronden van de stad, het OCMW en de kerkfabriek komen we aan zo'n 14 hectare en recent kochten we er nog 6 hectare bij."Er zullen geen onteigeningen nodig zijn?"Daarop kan pas sluitend geantwoord worden als we zicht hebben op het voorstel van Cercle. We zullen ons daar maximaal aan aanpassen, ook inzake grondverwervingen. Als eind september, begin oktober het arrest van de Raad van State gunstig is, dan kan Cercle op korte termijn toestemming krijgen om te starten."Binnen welke termijn zou Cercle dan een nieuw stadion in gebruik kunnen nemen?"Dat hangt van Cercle af, want het is niet de stad die zal bouwen. Dat mogen we volgens de Europese reglementering trouwens niet meer. We behandelen Cercle op dezelfde manier als Club: ze krijgen grond waarvoor ze een marktconforme erfpachtvergoeding betalen en moeten zelf investeerders zoeken om te bouwen."Is er al concrete interesse om een stadion voor Cercle te bouwen?"Ik hoor dat Cercle verkennende gesprekken aan het voeren is met geïnteresseerde investeerders."Sinds in 2017 het voortbestaan van Cercle als profclub ernstig in het gedrang kwam, is het financieel afhankelijk van AS Monaco."En dat houdt toch gevaar in, zo is in het voetbal al voldoende gebleken. Zie wat er in Oostende met Marc Coucke is gebeurd, zie wat er in Roeselare na de bouw van het businessgebouw is gebeurd. Op een bepaald moment kun je dat niet meer betalen en kom je in grote financiële problemen terecht."Hebt u zicht op de duurzaamheid van het engagement van AS Monaco bij Cercle?"Ik ontmoette de mensen van Monaco al enkele keren naar aanleiding van een wedstrijd maar over het dossier werd toen niet ten gronde gesproken. Vincent Goemaere is als voorzitter van Cercle de tussenpersoon en blijkbaar is Monaco bereid om te investeren in spelers en in opleidingen, misschien ook in oefenaccommodatie, maar niet in stenen."Kan Cercle op de site aan de Blankenbergse Steenweg bedrijven integreren om het nieuwe stadion deels door commerciële exploitatie gefinancierd te krijgen?"Neen, de mogelijkheden in de zone voor stedelijke activiteiten zijn reeds duidelijk door de Vlaamse overheid vastgelegd. Net zoals op de Jan Breydelsite moet elke commerciële exploitatie sportgerelateerd zijn."Intussen lijkt er op de Jan Breydelsite een koude oorlog in de maak tussen Club en Cercle. Nadat het op zijn jeugdcomplex vijf man aantrof die onaangekondigd voorbereidende werkzaamheden aan het doen waren, om er in januari 2021 te kunnen beginnen met de bouw van het stadion van Club, nam Cercle op advies van AS Monaco een gerenommeerd advocatenbureau onder de arm om zijn rechten te beschermen. Het zal niet toelaten dat er daar nog één spade of één boor de grond ingaat tot er ook voor hen een oplossing is."Misschien gaat Club inderdaad soms wel een beetje ongelukkig te werk. Al hoor ik dat de boringen naast het veld zijn gebeurd en er dus aan het veld geen schade is veroorzaakt en dat de werking niet gehinderd werd. Ik gaf hen de raad om Cercle in het vervolg op de hoogte te brengen van wat er precies gaat gebeuren. Voor de bouw van een nieuw stadion moet je nu eenmaal een lastendossier maken en weten hoe de ondergrond eruit ziet. Dus ik zou het jammer vinden, mocht Cercle zelfs niet toelaten dat er naast hun veld geboord wordt. Ik zie niet in wat je daarmee kunt winnen."Het wil zelf garanties, op papier, om niet op straat te komen staan wanneer Bart Verhaeghe verwoed begint te bouwen."Cercle zal nooit op straat staan. Nogmaals, één iets is zeker: Cercle zal van de stad dezelfde behandeling krijgen als Club. Dat besliste het schepencollege, dat staat in de beleidsnota. Is het stadion van Cercle niet tijdig klaar, dan zal het tijdelijk in het nieuwe stadion van Club mogen spelen. Wij eisten dat. Vincent Mannaert zei mij tijdens de voorstelling van hun bouwprogramma: 'Wij zullen waarschijnlijk het eerste stadion in Europa zijn dat over drie volwaardige kleedkamers beschikt: één voor Club, één voor de bezoekers en één voor Cercle."Wanneer zal Club kunnen beginnen bouwen?"Als halverwege november de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden, dan mag je rekenen dat die ten vroegste verleend zal worden in maart of april. Dus ik denk niet dat er zal kunnen gestart worden voor het bouwverlof van 2021. Ik hoop dat we de komende maanden een akkoord kunnen bereiken met Cercle. Alles hangt daarvoor eigenlijk af van het arrest van de Raad van State. Is dat gunstig, dan kunnen we voor alle partijen iets moois uitwerken. Dan komt alles in een stroomversnelling terecht, kan Cercle binnen twee jaar over een nieuw stadion beschikken langs de Blankenbergse Steenweg en Club binnen dezelfde termijn over het zijne op de Jan Breydelsite." Wat als het arrest van de Raad van State niet positief is en er op die gronden langs de Blankenbergse Steenweg niet gebouwd mag worden?"Dan zitten we met een groot probleem voor beiden."Volgens buurtbewoner en ex-Cerclebestuurder Norbert Vanhove wordt het stadionproject op de Jan Breydelsite een tweede Uplace. Met andere woorden: het stadion zal er nooit komen."Dan zullen er ook weer procedures moeten zijn. Ik hoop dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen dan niet tot schorsing overgaat. Gebeurt het wel, dan mag Bart Verhaeghe niet bouwen. Beslist hij om toch te bouwen, dan hangt er hem een vernietigingsprocedure boven het hoofd. Maar het gebeurt zelden dat er dan iets afgebroken wordt."Vindt u het plan waarvoor u op 9 januari de forcing voerde nog altijd het best mogelijke?"Als je wil dat er snel een oplossing komt, dan is dat de enige mogelijkheid. Heb je veel tijd, dan zou ik zeggen: wacht tot er misschien toch ooit eens vrede komt tussen Paul Gheysens en Bart Verhaeghe." (lacht)