Aan het Bondsparket worden nog extra bewijzen gevraagd omtrent de goedkeuring van de indicatieve tabel. "De debatten dienen heropend te worden opdat het Bondsparket twee extra stukken kan neerleggen. Ten eerste, de statuten van de Pro League die aantonen welke het bevoegde orgaan is dat de indicatie...

Aan het Bondsparket worden nog extra bewijzen gevraagd omtrent de goedkeuring van de indicatieve tabel. "De debatten dienen heropend te worden opdat het Bondsparket twee extra stukken kan neerleggen. Ten eerste, de statuten van de Pro League die aantonen welke het bevoegde orgaan is dat de indicatieve tabel dient goed te keuren. Ten tweede, het pv of verslag van goedkeuring van de indicatieve tabel met oplijsting van de aanwezigen, de datum van goedkeuring, de inhoud van de goedkeuring en het resultaat van een eventuele stemming", luidde het besluit van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Vorige week bracht het Bondsparket mailverkeer tussen procureur Marc Rubens en Pierre François, CEO van de Pro League, aan als bewijs dat de indicatieve tabel door de profclubs goedgekeurd werd. "De bevoegde instanties van de Pro League hebben de indicatieve tabel goedgekeurd", bevestigde François in een mail op 13 augustus. De advocaten van Club Brugge vonden dat evenwel niet voldoende. Ze hekelden het gebrek aan pv van de stemming. De Geschillencommissie Hoger Beroep nam de zaak in beraad en besliste donderdag om de redenering van de betrokken clubs te volgen. De debatten gaan zaterdag om 9.45 uur voort. Het is niet duidelijk of er die dag zelf al een uitspraak gedaan zal worden. In eerste aanleg kreeg Wesley zes speeldagen schorsing en 6.000 euro boete. Hij zat al twee speeldagen schorsing uit omdat het beroep bij een schorsing van meer dan vijf wedstrijden niet opschortend werkt.(Belga)