De feiten op een rij. De gemeenteraad van Knokke-Heist keurde in zitting van 27 mei 2015 de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en FC Brugge, tot he...

De feiten op een rij. De gemeenteraad van Knokke-Heist keurde in zitting van 27 mei 2015 de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en FC Brugge, tot het oprichten van een sport- en trainingscentrum in Westkapelle voor voetballers onder contract, goed. Deze overeenkomst werd door beide partijen ondertekend op 1 juli 2015. Uit een herberekening blijkt nu dat de door de gemeente te dragen kosten voor de projectrealisatie niet in de juiste verhouding staan met de overeengekomen basisvergoeding van 10.000 euro per jaar zoals vastgelegd in artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst. Met het oog op de herziening van de jaarlijkse vergoedingen werden onderhandelingen aangeknoopt met FC Brugge. Hierbij wordt de vergoeding opgetrokken tot een kostendekkende basisvergoeding bepaalt op 28.627,54 euro en jaarlijks te indexeren.(DM)