Opmerkelijk: de beslissing van Club om een nieuw stadion te bouwen naast het bestaande Jan Breydelstadion komt er op voorstel van Cercle Brugge. Blauw-Zwart kiest voor rechtszekerheid en een snellere oplossing, want voorzitter Bart Verhaeghe wil met Club in 2024 in een nieuwe Europese competitie spelen.

De leiding van de club heeft donderdagnacht een deal gesloten met het stadsbestuur. Net nu bekend raakte dat de auditeur bij de Raad van State de bezwaarschriften tegen de bouw van een nieuw voetbalstadion langs de Blankenbergse Steenweg deels onontvankelijk en deels ongegrond verklaarde, veranderen de stad én Club Brugge het geweer van schouder in dit veertien jaar oude dossier.

Zij kiezen voor de bouw van een nieuw Clubstadion op de Jan Breydel-site. Voor Cercle wordt uitgekeken naar een andere locatie: Groen-Zwart krijgt de optie om zelf een kleiner stadion te realiseren langs de Blankenbergse Steenweg. De stad Brugge verlaat ook de piste om een polyvalent stedelijk stadion te bouwen dat Cercle kan afhuren.

Twee stadions

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: "Het voorbije jaar heb ik met alle betrokkenen in stilte overlegd. Tevergeefs heb ik geprobeerd om tot een compromis te komen met de procederende partijen. Tijdens die gesprekken kreeg ik een verrassend voorstel van Cercle, dat vroeg om zelf naar een andere locatie te verhuizen, zodat Club alleen op Jan Breydel zou blijven. Die piste is grondig onderzocht, in overleg met beide ploegen. Brugge zal dus twee nieuwe voetbalstadions krijgen op twee locaties."

Voor Clubvoorzitter Bart Verhaeghe, die niet meer wil wachten op het arrest van de Raad van State, is deze oplossing de snelste met de meeste rechtzekerheid. "Er is enkel een omgevingsvergunning nodig. Die wil ik nog voor de zomer indienen. Als alles goed verloopt, krijgen we die vergunning met Nieuwjaar 2021. De bouw zelf duurt anderhalf jaar. Club zal het stadion zelf bouwen. Ik hoop dat Blauw-Zwart in het seizoen 2022-23 in een nieuwe voetbaltempel speelt. De voetbalwereld is in evolutie, we evolueren naar andere Europese competities, Club moet op het hoogste Europese niveau kunnen meespelen."

Geen onteigeningen

De bedoeling is dat Club (en Cercle) tijdens de bouwperiode blijven spelen in het 44 jaar oude Jan Breydelstadion. Burgemeester Dirk De fauw wijst op de troeven van deze nieuwe piste. "De stad is eigenaar van de gronden, er zijn geen onteigeningen nodig. We zullen onze grond in erfpacht geven aan Club Brugge. Het gebied is planologisch juist bestemd en heeft al bijna een halve eeuw een stadionfunctie. Van zodra Cercle een nieuw stadion heeft, zal er slechts om de veertien dagen een wedstrijd zijn op Jan Breydel. Dat vermindert de overlast voor de buurt."

"Naar analogie met Euro 2000 zal er een ruime perimeter rond het stadion ingesteld worden. Supporters zullen niet meer in de aanpalende straten kunnen parkeren, maar doorverwezen worden naar meerdere randparkings, van waar ze met shuttlebusjes naar het stadion zullen gebracht worden. Onze lokale politie heeft al contacten met Jabbeke om vlakbij de afrit van de E40 een randparking te voorzien. We zulen maximaal inzetten op slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen, zodat de buurtbewoners minder last van autoverkeer zullen hebben dan nu."

"Nieuwe licht- en geluidstechnieken moeten ook de hinder verminderen. Bovendien krijgt de Olympiasite een kwalitatieve groene inrichting, zodat de buurtbewoners er buiten de wedstrijddagen aangenaam kunnen wandelen. Daarmee moet rekening gehouden worden in het nog uit te voeren milieu-effectenonderzoek", aldus de Brugse burgemeester.

En Cercle? Dirk De fauw benadrukt dat de stad zelf geen nieuw stadion mag en zal bouwen voor de Vereniging. "Waar Cercle zijn ambities kan realiseren, met eigen jeugdacademie en oefenterreinen, ligt nog niet 100 procent vast. Maar de site op de Blankenbergse Steenweg laat zeker toe om daar een stadion met 12 à 15.000 zitjes te bouwen. De stad engageert zich om deze piste samen met Cercle verder uit te werken. Ook Club heeft nood aan oefenterreinen en kan die eventueel op Sint-Pieters aanleggen. Zolang Cercle geen eigen stadion heeft, kan het op Jan Breydel blijven spelen."

© BELGA

Het Jan Breydelstadion is al sinds 1974 de thuis van zowel Club als Cercle, maar begint steeds meer de tand des tijds te tonen

Wordt door deze nieuwe wending een punt gezet achter een veertien jaar lange lijdensweg? Al sinds 2006 werkt Club Brugge aan het stadiondossier, maar al die tijd moest het heel wat tegenkantingen verwerken. Aanvankelijk waren er bouwplannen in Loppem en daarna kwam de Chartreuse aan de oppervlakte. Elke keer maakte de Raad van State brandhout van de bouwplannen.

Pal naast het huidige Jan Breydelstadion moet de nieuwe voetbaltempel gebouwd worden. © BENNY PROOT

In de zomer van 2015 werd een volledig nieuw plan gepresenteerd: een nieuw stadion voor 40.000 toeschouwers langs de Blankenbergse Steenweg. Eindelijk leek er witte rook aan de horizon te verschijnen, maar onder andere een klacht van Ghelamcoboegbeeld Paul Gheysens - ook voorzitter van Antwerp FC - en Joris Ide, aandeelhouder bij RSC Anderlecht, gooide weer roet in het eten. Zij bezitten gronden rond de Blankenbergse Steenweg en vreesden dat het nieuwe stadion hun eigendommen in waarde zou doen dalen.

Het nieuwe stadion moet het sluitstuk worden van de metamorfose die Club Brugge de voorbije jaren heeft doorgemaakt. Voorzitter en eigenaar Bart Verhaeghe, die sinds 2012 aan het roer van de club staat, zorgde al voor een commerciële en sportieve boost, maar enkel een nieuw - en vooral groter en comfortabeler - stadion kan de kloof met de Europese (sub)top kleiner maken. Vorig jaar openden nog de deuren van het nieuwe oefencomplex Belfius Base Camp in Westkapelle bij Knokke-Heist.

Het Jan Breydelstadion is al sinds 1974 de thuis van zowel Club als Cercle, maar begint steeds meer de tand des tijds te tonen. "Het Jan Breydelstadion is op", stelt Bart Verhaeghe. "Een stad als Brugge en een club als de onze moet zijn supporters een betere accommodatie kunnen aanbieden. Het voetbal evolueert ook enorm snel. We moeten pro-actief een toekomst schrijven voor Club en een nieuw stadion is daarin belangrijk!"

Slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen worden cruciaal voor Club Brugge

De plannen doen sterk denken aan wat het Engelse Tottenham Hotspur de voorbije jaren heeft gerealiseerd. Zij bouwen naast hun vertrouwde White Hart Lane een nagelnieuwe voetbaltempel, al moesten zij daarvoor wel twee seizoen uitwijken naar Wembley Stadium. Club Brugge kan straks gewoon in het Jan Breydelstadion blijven voetballen en tegelijkertijd de nieuwe thuis uit de grond zien oprijzen.

Cercle weet van niks

Cercle Brugge wenst voorlopig niet te reageren op deze nieuwe wending in het stadiondossier. Woordvoerder Louis Philippe Depondt meldt ons vanuit zijn stageoord in Malta het volgende: "Cercle is in dit dossier niet geconsulteerd, we weten dus niet wat de plannen van Club, noch van het stadsbestuur zijn. Als we de inhoud van die besprekingen niet kennen, kunnen we er ook niks over zeggen."

Die woorden klinken nogal hol, zeker nu burgemeester Dirk De fauw publiek gezegd heeft dat het nieuwe voorstel vorig jaar al door Cercle ingefluisterd werd.

Een virtueel beeld van hoe het stadion langs de Blankenbergse Steenweg er had moeten uit zien. Van die plannen wordt nu afgestapt. © GF

Wie dacht dat Eric Ver Eecke, voorzitter van de vzw Groen, die een bezwaarschrift bij de Raad van State ingediend heeft tegen de plannen voor de bouw van een nieuw Clubstadion met 40.000 zitjes in Sint-Pieters, een gat in de lucht zou springen, heeft het verkeerd voor.

Erik Ver Eecke: "Ik ben altijd voorstander geweest van de piste dat Club op Jan Breydel blijft. Maar een groot, nieuw voetbalstadion op landbouwgrond langs de Blankenbergse Steenweg is slechts één facet van een veel omvangrijker dossier. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bedreigt 214 hectare open ruimte in en rond Brugge."

"Wij blijven gekant tegen de opoffering van waardevolle landbouwgrond voor bedrijven langs de Blankenbergse Steenweg, in de spie op Sint-Pieters en in het Chartrusegebied in Sint-Michiels. Zolang wij geen info hebben over de precieze plannen van Club en stad Brugge, kan ik niet gefundeerd reageren."

Industrieterreinen

Inmiddels is er ook al een eerste politieke reactie op de plannen van Club Brugge. Namens de Brugse N-VA fractie zegt Geert Van Tieghem: "Het blijft duidelijk en nodig dat Club Brugge snel een nieuw stadion krijgt. Club is een Belgische en Europese topploeg en dat vereist moderne, mooie en veilige accommodatie. Het huidige Breydelstadion voldoet niet meer aan die eisen. Samen met anderen maakt ook de N-VA zich zorgen over de bouwkundige staat van het huidige stadion."

"De N-VA betreurt al jarenlang dat sommige malcontenten de bouw van een nieuw stadion met juridische en andere vondsten aan de Blankenbergse Steenweg proberen te verhinderen. Zij fnuiken daarmee niet enkel de Brugse voetbalploegen maar ook de zo noodzakelijke uitbreiding van industrieterreinen in onze regio."

(TV/PDV/SVK)

Herbekijk de persconferentie hier:

Geplaatst door De Krant van West-Vlaanderen op Vrijdag 10 januari 2020
Opmerkelijk: de beslissing van Club om een nieuw stadion te bouwen naast het bestaande Jan Breydelstadion komt er op voorstel van Cercle Brugge. Blauw-Zwart kiest voor rechtszekerheid en een snellere oplossing, want voorzitter Bart Verhaeghe wil met Club in 2024 in een nieuwe Europese competitie spelen.De leiding van de club heeft donderdagnacht een deal gesloten met het stadsbestuur. Net nu bekend raakte dat de auditeur bij de Raad van State de bezwaarschriften tegen de bouw van een nieuw voetbalstadion langs de Blankenbergse Steenweg deels onontvankelijk en deels ongegrond verklaarde, veranderen de stad én Club Brugge het geweer van schouder in dit veertien jaar oude dossier.Zij kiezen voor de bouw van een nieuw Clubstadion op de Jan Breydel-site. Voor Cercle wordt uitgekeken naar een andere locatie: Groen-Zwart krijgt de optie om zelf een kleiner stadion te realiseren langs de Blankenbergse Steenweg. De stad Brugge verlaat ook de piste om een polyvalent stedelijk stadion te bouwen dat Cercle kan afhuren.Burgemeester Dirk De fauw legt uit: "Het voorbije jaar heb ik met alle betrokkenen in stilte overlegd. Tevergeefs heb ik geprobeerd om tot een compromis te komen met de procederende partijen. Tijdens die gesprekken kreeg ik een verrassend voorstel van Cercle, dat vroeg om zelf naar een andere locatie te verhuizen, zodat Club alleen op Jan Breydel zou blijven. Die piste is grondig onderzocht, in overleg met beide ploegen. Brugge zal dus twee nieuwe voetbalstadions krijgen op twee locaties."Voor Clubvoorzitter Bart Verhaeghe, die niet meer wil wachten op het arrest van de Raad van State, is deze oplossing de snelste met de meeste rechtzekerheid. "Er is enkel een omgevingsvergunning nodig. Die wil ik nog voor de zomer indienen. Als alles goed verloopt, krijgen we die vergunning met Nieuwjaar 2021. De bouw zelf duurt anderhalf jaar. Club zal het stadion zelf bouwen. Ik hoop dat Blauw-Zwart in het seizoen 2022-23 in een nieuwe voetbaltempel speelt. De voetbalwereld is in evolutie, we evolueren naar andere Europese competities, Club moet op het hoogste Europese niveau kunnen meespelen."De bedoeling is dat Club (en Cercle) tijdens de bouwperiode blijven spelen in het 44 jaar oude Jan Breydelstadion. Burgemeester Dirk De fauw wijst op de troeven van deze nieuwe piste. "De stad is eigenaar van de gronden, er zijn geen onteigeningen nodig. We zullen onze grond in erfpacht geven aan Club Brugge. Het gebied is planologisch juist bestemd en heeft al bijna een halve eeuw een stadionfunctie. Van zodra Cercle een nieuw stadion heeft, zal er slechts om de veertien dagen een wedstrijd zijn op Jan Breydel. Dat vermindert de overlast voor de buurt.""Naar analogie met Euro 2000 zal er een ruime perimeter rond het stadion ingesteld worden. Supporters zullen niet meer in de aanpalende straten kunnen parkeren, maar doorverwezen worden naar meerdere randparkings, van waar ze met shuttlebusjes naar het stadion zullen gebracht worden. Onze lokale politie heeft al contacten met Jabbeke om vlakbij de afrit van de E40 een randparking te voorzien. We zulen maximaal inzetten op slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen, zodat de buurtbewoners minder last van autoverkeer zullen hebben dan nu.""Nieuwe licht- en geluidstechnieken moeten ook de hinder verminderen. Bovendien krijgt de Olympiasite een kwalitatieve groene inrichting, zodat de buurtbewoners er buiten de wedstrijddagen aangenaam kunnen wandelen. Daarmee moet rekening gehouden worden in het nog uit te voeren milieu-effectenonderzoek", aldus de Brugse burgemeester.En Cercle? Dirk De fauw benadrukt dat de stad zelf geen nieuw stadion mag en zal bouwen voor de Vereniging. "Waar Cercle zijn ambities kan realiseren, met eigen jeugdacademie en oefenterreinen, ligt nog niet 100 procent vast. Maar de site op de Blankenbergse Steenweg laat zeker toe om daar een stadion met 12 à 15.000 zitjes te bouwen. De stad engageert zich om deze piste samen met Cercle verder uit te werken. Ook Club heeft nood aan oefenterreinen en kan die eventueel op Sint-Pieters aanleggen. Zolang Cercle geen eigen stadion heeft, kan het op Jan Breydel blijven spelen."Wordt door deze nieuwe wending een punt gezet achter een veertien jaar lange lijdensweg? Al sinds 2006 werkt Club Brugge aan het stadiondossier, maar al die tijd moest het heel wat tegenkantingen verwerken. Aanvankelijk waren er bouwplannen in Loppem en daarna kwam de Chartreuse aan de oppervlakte. Elke keer maakte de Raad van State brandhout van de bouwplannen.In de zomer van 2015 werd een volledig nieuw plan gepresenteerd: een nieuw stadion voor 40.000 toeschouwers langs de Blankenbergse Steenweg. Eindelijk leek er witte rook aan de horizon te verschijnen, maar onder andere een klacht van Ghelamcoboegbeeld Paul Gheysens - ook voorzitter van Antwerp FC - en Joris Ide, aandeelhouder bij RSC Anderlecht, gooide weer roet in het eten. Zij bezitten gronden rond de Blankenbergse Steenweg en vreesden dat het nieuwe stadion hun eigendommen in waarde zou doen dalen.Het nieuwe stadion moet het sluitstuk worden van de metamorfose die Club Brugge de voorbije jaren heeft doorgemaakt. Voorzitter en eigenaar Bart Verhaeghe, die sinds 2012 aan het roer van de club staat, zorgde al voor een commerciële en sportieve boost, maar enkel een nieuw - en vooral groter en comfortabeler - stadion kan de kloof met de Europese (sub)top kleiner maken. Vorig jaar openden nog de deuren van het nieuwe oefencomplex Belfius Base Camp in Westkapelle bij Knokke-Heist.Het Jan Breydelstadion is al sinds 1974 de thuis van zowel Club als Cercle, maar begint steeds meer de tand des tijds te tonen. "Het Jan Breydelstadion is op", stelt Bart Verhaeghe. "Een stad als Brugge en een club als de onze moet zijn supporters een betere accommodatie kunnen aanbieden. Het voetbal evolueert ook enorm snel. We moeten pro-actief een toekomst schrijven voor Club en een nieuw stadion is daarin belangrijk!"De plannen doen sterk denken aan wat het Engelse Tottenham Hotspur de voorbije jaren heeft gerealiseerd. Zij bouwen naast hun vertrouwde White Hart Lane een nagelnieuwe voetbaltempel, al moesten zij daarvoor wel twee seizoen uitwijken naar Wembley Stadium. Club Brugge kan straks gewoon in het Jan Breydelstadion blijven voetballen en tegelijkertijd de nieuwe thuis uit de grond zien oprijzen.Cercle Brugge wenst voorlopig niet te reageren op deze nieuwe wending in het stadiondossier. Woordvoerder Louis Philippe Depondt meldt ons vanuit zijn stageoord in Malta het volgende: "Cercle is in dit dossier niet geconsulteerd, we weten dus niet wat de plannen van Club, noch van het stadsbestuur zijn. Als we de inhoud van die besprekingen niet kennen, kunnen we er ook niks over zeggen."Die woorden klinken nogal hol, zeker nu burgemeester Dirk De fauw publiek gezegd heeft dat het nieuwe voorstel vorig jaar al door Cercle ingefluisterd werd. Wie dacht dat Eric Ver Eecke, voorzitter van de vzw Groen, die een bezwaarschrift bij de Raad van State ingediend heeft tegen de plannen voor de bouw van een nieuw Clubstadion met 40.000 zitjes in Sint-Pieters, een gat in de lucht zou springen, heeft het verkeerd voor.Erik Ver Eecke: "Ik ben altijd voorstander geweest van de piste dat Club op Jan Breydel blijft. Maar een groot, nieuw voetbalstadion op landbouwgrond langs de Blankenbergse Steenweg is slechts één facet van een veel omvangrijker dossier. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bedreigt 214 hectare open ruimte in en rond Brugge.""Wij blijven gekant tegen de opoffering van waardevolle landbouwgrond voor bedrijven langs de Blankenbergse Steenweg, in de spie op Sint-Pieters en in het Chartrusegebied in Sint-Michiels. Zolang wij geen info hebben over de precieze plannen van Club en stad Brugge, kan ik niet gefundeerd reageren."Inmiddels is er ook al een eerste politieke reactie op de plannen van Club Brugge. Namens de Brugse N-VA fractie zegt Geert Van Tieghem: "Het blijft duidelijk en nodig dat Club Brugge snel een nieuw stadion krijgt. Club is een Belgische en Europese topploeg en dat vereist moderne, mooie en veilige accommodatie. Het huidige Breydelstadion voldoet niet meer aan die eisen. Samen met anderen maakt ook de N-VA zich zorgen over de bouwkundige staat van het huidige stadion.""De N-VA betreurt al jarenlang dat sommige malcontenten de bouw van een nieuw stadion met juridische en andere vondsten aan de Blankenbergse Steenweg proberen te verhinderen. Zij fnuiken daarmee niet enkel de Brugse voetbalploegen maar ook de zo noodzakelijke uitbreiding van industrieterreinen in onze regio."(TV/PDV/SVK)Herbekijk de persconferentie hier: