https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Brugs stadsbestuur geeft positief advies voor bouw nieuw Clubstadion ondanks 120 bezwaren

Stefan Vankerkhoven

Het Brugs stadsbestuur heeft positief advies gegeven voor de bouw van een nieuw Clubstadion. Er waren nochtans 120 bezwaarschriften ingediend. Met enkele extra randvoorwaarden op te leggen worden die volgens schepen Franky Demon allemaal beantwoord. Uiteindelijk is het wel Vlaanderen dat moet beslissen of Club Brugge al dan niet een omgevingsvergunning krijgt. Het is afwachten wat de visie is van de Vlaamse cel-MER, die moet oordelen over de impact op de mobiliteit, de bewoning en het milieu door een stadion met 40.000 zitjes in Sint-Andries.

De Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening had gehoopt dat het rapport van de cel-MER al binnen was, voor hij het dossier op maandag 28 juni aan de gemeenterad voorlegt. Het Brugs stadsbestuur kon evenwel niet langer wachten met zijn advies, aangezien de zomervakantie voor de deur staat.

Club Brugge KV diende op 8 maart een aanvraag in voor de bouw van het nieuwe stadion. Het project omvat het bouwen van een nieuw stadion met bijhorende omgevingsaanleg van de volledige Jan Breydelsite. Ook de sloop van het bestaande stadion en vrijstaande (container)constructies zijn in de aanvraag opgenomen. Tijdens de procedure werden 120 bezwaren ingediend. Het college gaf zopas een positief advies voor de bouw van het nieuwe stadion. Het advies gaat nu naar de bevoegde Vlaamse instanties die dit verder zullen behandelen. “Het is uiteindelijk minister Demir die de vergunning moet afleveren”, vertelt schepen voor Ruimtelijke ordening Franky Demon.

Extra voorwaarden

De stad Brugge besliste na evaluatie van de bezwaarschriften om extra voorwaarden op te leggen bij de bouw van een nieuw stadion op de Jan Breydelsite. Het aantal toeschouwers is te allen tijde begrensd op 40.166, de exploitant publiceert de kalender van alle voetbalgerelateerde activiteiten op haar website en deelt deze mee aan het college van burgemeester en schepenen zodra die gekend is. Hetzelfde geldt voor elke wijziging aan die kalender. De exploitant voorziet in een systeem van automatische communicatie van de kalender en de wijzigingen aan de burgers die daarom verzoeken.

Het gebruik van de busparking voor thuissupporters buiten wedstrijddagen dient beperkt blijven tot de twee middenste parkeerstroken. Bij de busparking voor bezoekers mag de parkeerstrook langsheen de perceelsgrens slechts gebruikt worden als de overige parkeerstroken volledig benut zijn. De voorziene hagen tussen de busparking en de aanpalende woningen dienen een hoogte te hebben van 250 cm zodat er geen inkijk in en uit de bussen kan worden genomen. De verlichting van het stadion zelf is enkel te hanteren op wedstrijddagen, uiterlijk 150 minuten na het laatste fluitsignaal dient de verlichting te worden gedoofd.

Fasen

“Deze voorwaarden zijn aanvullend op alles wat in de aanvraag van Club Brugge werd opgenomen”, benadrukt Franky Demon. “Het totaalproject zal in verschillende fasen uitgevoerd worden. Het nieuwe stadion wordt in de zuidwestelijke hoek van de site ingeplant. Daarom worden in eerste instantie de oefenvelden in de zuidwestelijke hoek van de site verwijderd en wordt het nieuwe stadion gebouwd.”

“Een deel van de omgevingsaanleg zal in deze fase gerealiseerd worden. Eens het nieuwe stadion gerealiseerd is en in gebruik is, kan in een tweede fase het bestaande stadion worden afgebroken. Daarna wordt de rest van de omgevingsaanleg uitgevoerd. Er wordt enkel nog een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke parking, gedurende de werffase om de weggevallen parkeerplaatsen te compenseren in afwachting van de volledige parkaanleg.”

Compact

“Het stadion wordt zo compact mogelijk gebouwd en heeft een totale capaciteit van 40.116 toeschouwers. Alle zitplaatsen zijn overdekt en worden afgewerkt in blauwe en zwarte kleuren, verwijzend naar het logo van Club Brugge”, zegt Franky Demon. De tribunes en het dak lopen volledig door om akoestische lekken naar de omgeving te vermijden. De kroonlijst van het dak varieert tussen de 26,75m en 34m en de nok is 47m hoog.”

“Het speelveld is ontworpen volgens UEFA normen. Boven de middenstip van het veld worden 4 grote LED schermen van elk 80m² grootte opgehangen. Dit moet het mogelijk maken om digitaal herhalingen van bepaalde acties, interviews en/of sportieve gegevens of statistieken te bekijken.

Museum

“In het nieuwe stadion komen naast tribunes in de catacomben spelersaccommodaties zoals de kleedkamers, spelerstunnel, kine, maar ook een recreatieve hal (Fan Club House), een museum, VIP tribune en een fanshop”, vervolgt Franky Demon. “Het noordelijke deel voorziet een bistro en een markthal waar je iets zal kunnen eten of drinken. Het museum, de fanshop en de bistro zullen ook op niet-wedstrijddagen open zijn”

Beneden in het stadion wordt ook nog een fietsenstalling voorzien waar plaats is voor 1670 fietsen, naast een berging en magazijn. “Aan de buitenzijde zal het nieuwe stadion er helemaal anders uitzien”, benadrukt de schepen. “Het stadion wordt opgedeeld in drie banden: de plint, de opening en het textiel. De plint is opgebouwd uit zwarte prefab betonelementen. Het textiel bestaat uit diagonaal geplaatste stroken van 6m breed en is overwegend wit gekleurd.”

“Langs de buitenzijde zijn de lasnaden tussen de verschillende stroken voorzien van een gouden lijn. “Blauw, zwart, wit en goud behoren immers tot de kleuren van het Club logo, aldus Demon. “Het textiel zal als een soort van filter fungeren naar de buurt toe. Net als Brugse kant verhult en onthult het textiel het stadion”. Op wedstrijddagen zal het stadion opgelicht worden van binnenuit. Indirecte lijnverlichting op de achterkant zal de onderzijde van de tribune verlichten.

Openbaar park

In tegenstelling tot nu zullen op de site niet langer oefenvelden zijn. Er is gekozen voor een parkaanleg met een sport- en recreatiezone, parking en fietsstalplaatsen. “Zo zal de site ook op dagen waar geen match is een levendige plek zijn waar de buurt steeds terecht kan”, zegt Franky Demon. “Er komt een loopparcours die over de volledige site loopt, rond de vijvers. Verder zijn er twee sprinttracks voorzien. Dit zijn banen die gebruikt worden om aan sprinttraining te doen.”

“Er worden drie sportveldjes voor verschillende soorten sporten (voetbal, basket, hockey,…) voorzien, verspreid over de zones die tijdens matchdagen als parking zal gebruikt worden. Een van de veldjes komt op de middenstip van het huidige stadion. Daarnaast zijn er ook nog eens drie open grasvelden die kunnen voor verschillende activiteiten kunne gebruikt worden zoals yoga, jeugdbewegingen, picknick,…. Op de nieuwe Jan Breydelsite zal dus heel wat te beleven zijn voor jong en oud”, vertelt de sportschepen.

Parking

Enkel op wedstrijddagen zal een groot deel van het park gebruikt als parking. “De parkeerzones bevinden zich aan de noordelijke en oostelijke zijde van de site. Er is gekozen voor een zo minimaal mogelijke verharding. De parkeerplaatsen zelf worden aangelegd in verstevigd gazon, ingezaaid met kruidige gewassen. Op deze manier zal het terrein, als er geen gebruik moet gemaakt worden van de parking, groen zijn. De verschillende parkeerzones bieden plaats aan 2575 wagens waarvan er 411 parkeerplaatsen worden voorbehouden als familieparking. Er zal plaats zijn voor het stallen van 110 supportersbussen en aan de noordzijde van het stadion tegen de parkeerzone wordt een grote fietsparking voorzien voor bijna 900 fietsen.”

“De aanvraag voor het nieuwe stadion bracht heel wat teweeg. Ook voor Cercle Brugge zoeken we volop naar een oplossing. Het stadsbestuur heeft voor het Cercle stadion op de Blankenbergse Steenweg in functie van het GRUP een raadsman aangesteld om de belangen van het stadsbestuur te verdedigen tegen de bezwaarschriften in de reeds lopende procedure. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe site een win win situatie zal zijn voor alle betrokkenen. Nu wachten we de vergunning af vanuit Vlaanderen,” aldus Franky Demon.

Rooilijn

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 juni moeten de 47 raadsleden in principe enkel de rooilijnen tussen publiek park en nieuw voetbalstadion goedkeuren. De stad zal immers dat nieuwe park aanleggen en onderhouden. Maar Franky Demon zal de gemeenteraad ook uitleg geven over het advies dat het stadsbestuur gaf in het stadiondossier: “Kwestie van zo transparant mogelijk te zijn in dit dossier.”

“Voor alle duideluijkheid: de stad doet niet kosteloos afstand van zijn grond, Club zal moeten betalen voor de aankoop van het deel van de stadsgronden op de Olympia-site waar het nieuw stadion gebouwd wordt”, besluit de schepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.