Brugge koploper in West-Vlaanderen

Schepenen Philip Pierins en Dolores David. (Foto FP) © Benny Proot
Redactie KW

“Op termijn is het aangewezen dat alle provinciale voetbalploegen over een terrein in kunstgras kunnen beschikken, zodat ze hun trainingen en matchen efficiënt en op een permanent hoogwaardige grasmat kunnen afwerken. Dat leidt niet enkel tot kwalitatieve sportbeoefening, maar ook tot efficiënt ruimtegebruik”, zeggen sportschepen Dolores David en schepen van het Openbaar Domein Philip Pierins in koor. Maar voor de terreinennood van Jong Male is er nog geen oplossing.

Deze reportage maakt deel uit van ons Dossier Kunstgrasvelden.

Brugge is koploper in onze provincie inzake kunstgrasvelden, met zeven voetbalvelden, twee hockeyvelden en vier minipitchveldjes op speelpleinen. Het gaat concreet om twee voetbalvelden op de site Jan Breydel, het KTA Sint-Michiels in de Rijselstraat, sportpark De Schorre in Dudzele, sportpark Gulden Kamer, sportpark Daverlo en sportcentrum Koude Keuken. Op het Tempelhof is aannemer Sportinfrabouw gestart met de aanleg van een kunstgrasveld dat begin 2018 zal klaar zijn voor bespeling.

De hockeyvelden liggen op domein de Watertoren in Sint-Andries en worden gebruikt door de Koninklijke Brugse Hockeyclub. Er zijn minipitchveldjes in de Koude Keuken, Gulden Kamer, Sincfal en Gentele in Sint-Pieters aangelegd. Daarnaast zijn er private kunstgrasvelden in het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries en bij Garrincha in Assebroek.

De aanleg van al die kunstgrasvelden vergt een zware investering voor de stadskas: 3,6 miljoen euro sinds 2007. De aanleg van de Brugse kunstgrasvelden varieert voor de stadskas tussen 490.000 en 876.000 euro, een minipitch kost 60 à 100.000 euro. Maar de kosten worden gespreid over tien jaar en Vlaanderen geeft over diezelfde periode een subsidie van 804.000 euro.

“Via het Vlaams Sportinfrastructuurplan legde de stad al vier kunstgrasvoetbalvelden aan”, leggen sportschepen Dolores David en schepen voor Openbaar Domein Philip Pierins uit. “Het Vlaams Sportinfrastructuurplan poogt om de tekorten op het gebied van sportinfrastructuur weg te werken en subsidieerde de aanleg van kunstgrasvelden met 30 procent.”

Op die manier werden in 2012 het veld op de Koude Keuken en in 2015 de velden in Dudzele, Daverlo en Gulden Kamer aangelegd. Veld 6 op Jan Breydel werd gerealiseerd in samenwerking met Club en Cercle Brugge. De stad betaalde de helft, de ploegen de andere helft. De Koninklijke Brugse Hockeyclub hoestte zelf, net als de stad, 200.000 euro op voor een kunstgrasveld. De provincie betoelaagde dit project uit 2012 nog met 250.000 euro.

Het veld op het KTA is in functie van de afdeling topsport voetbal en kan naschools, via de stad, gehuurd worden. De 500.000 euro aanleg werd volledig door het KTA zelf gefinancierd.

De Vlaamse subsidiepot is ondertussen voorlopig op. Want de stad moet het volledig bedrag van 490.915 euro voor de aanleg van een kunstgasveld op het Tempelhof in Sint-Pieters bekostigen.

“Alle provinciale voetbalploegen zouden over kunstgrasvelden moeten beschikken”

Jong Male

Voor de aanleg van een kunstgrasterrein in Male is er nog geen beslissing, tot grote ontgoocheling van voorzitter Guido Vandille. Zijn club Jong Male kampt al jaren met een tekort aan oefenvelden. “Onze vereniging telt 320 voetballers, maar we beschikken langs de Brieversweg slechts over twee voetbalvelden. Noodgedwongen moeten wij uitwijken naar de voetbalvelden op de Gulden Kamer, Rust Roest, Daverlo en de Koude Keuken. Dat kost ons jaarlijks 9.000 euro aan huur”, zegt de voorzitter van Jong Male.

Lapmiddelen

Een uitbreiding van de voetbalterreinen op de akkers van Maleveld is uitgesloten. Daarom vond Jong Male de voorbije jaren drie keer per week voor zijn jeugdtrainingen een onderkomen op de terreinen Van Goethem langs de Aardenburgse weg. “Wij wilden er een volwaardig oefencomplex van maken, maar plots kwam de stad op de proppen met een veel ingrijpender ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Aardenburgse Weg, waarbij weiden zouden verkaveld worden om zes extra voetbalvelden aan te leggen. Groot-Brugge heeft immers nood aan 14 extra terreinen. Maar er kwam protest van de buurt die vreesde voor te veel verstoring van de rust.”

“Uiteindelijk bond het stadsbestuur om electorale redenen in”, aldus Guido Vandille. “Het college beloofde toen dat er in ruil een andere oplossing zou uitgedokterd worden voor Jong Male, in de vorm van een kunstgrasveld op onze site langs de Brieversweg. Maar ik verneem dat de subsidiepot van het Vlaams Sportinfrastructuurplan op is, de stad zou wel bereid zijn om een kunstgrasveld voor Jong Male met eigen middelen te betalen. Die belofte is mondeling gemaakt, ik heb niks op papier. Een kunstgrasveld is kostelijk, maar het is een duurzame oplossing. Wist u dat het oplapwerk van de terreinen Van Goethem – pleisters op een houten been – de stad ook al 450.000 euro gekost heeft? Nieuwe kleedkamers en kantine, zelfs zonevreemde verlichtingspalen. Die mogen er niet staan maar zorgen voor sociale controle, er gebeuren daar ‘s nachts zaken die het daglicht niet mogen zien.”

Hij is ervan overtuigd dat er in de toekomst een woonzone langs de Aardenburgse Weg komt in plaats van voetbalvelden: “Met meer rustverstoring tot gevolg! De boeren willen graag hun weiden verkopen en de stad kan autonoom beslissen, ze heeft hiervoor geen fiat van de Vlaamse regering nodig.”

Meisjes

Jong Male zit met nog een ander probleem: de bouw van nieuwe kleedkamers, omwille van de hervorming van het jeugdvoetbal (kleinere ploegen) en de intrede van een 20-tal meisjes. Ook daarvoor is de financiële hulp van de stad Brugge nodig….

Het laatste woord is aan sportschepen Dolores David: “Ik zal er alles aan doen opdat het dossier van Jong Male nog voor de verkiezingen rond is!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.