"Het is sowieso jammer dat er komend seizoen geen minivoetbal meer zal zijn. Vorig seizoen waren er nog acht ploegen, waaronder diverse uit Komen-Waasten. Door het coronavirus viel alles stil en hebben we de terugronde niet meer kunnen spelen. Was er wel nog een competitie geweest, dan was het zeer de vraag of we in september wel gingen kunnen starten. Op den duur beginnen al die omstandigheden te wegen op de spelers", zegt Bertin Vandewalle.
...

"Het is sowieso jammer dat er komend seizoen geen minivoetbal meer zal zijn. Vorig seizoen waren er nog acht ploegen, waaronder diverse uit Komen-Waasten. Door het coronavirus viel alles stil en hebben we de terugronde niet meer kunnen spelen. Was er wel nog een competitie geweest, dan was het zeer de vraag of we in september wel gingen kunnen starten. Op den duur beginnen al die omstandigheden te wegen op de spelers", zegt Bertin Vandewalle.Al sedert begin de jaren 80 wordt er in Wervik indoor minivoetbal gespeeld. Eerst in sporthal Devogel in de Komenstraat, dan in sporthal De Stijgbeugel langs de Geluwesesteenweg en uiteindelijk terug in Devogel. Tot de stad investeerde in de bouw van sportcentrum De Pionier. Burgemeester Youro Casier was destijds voorzitter van de Wervikse Minivoetbal Kring. "Ik woon in Lauwe, Youro groeide op in Wevelgem en we hebben nog samengewerkt in Wevelgem", vertelt Bertin Vandewalle. "Ik ken Youro zeer goed. Als voorzitter volgde ik hem op en doe ook het secretariaat."De afgelopen jaren ging het met het aantal ploegen in De Pionier elk seizoen achteruit. "Het is overal aan het verminderen", geeft Bertin aan. "Scheidsrechters zijn heel moeilijk te vinden. Dat we minder ploegen hadden, komt misschien ook omdat we vanuit het bestuur schoon schip maakten. De rotte appels waren er uit. We traden strenger op in geval van rode kaarten. Vaak was er opzettelijk schade aan de accommodatie, zoals het intrappen van een deur. Het inschrijvingsgeld hielden we bewust laag op 500 euro. Daarin was de vergoeding voor de scheidsrechter begrepen, evenals de huur van de zaal en de verzekering. Elders betalen de ploegen veel meer.""We hebben dit inderdaad ook vernomen", reageert schepen van Sport Geert Bossuyt (SP.A) op de beslissing van het bestuur. "Blijkbaar haken veel clubs af omdat ze geen sponsor meer vinden. Veel sportclubs hebben het heel moeilijk en dit heeft inderdaad te maken met de coronacrisis. Met de sportdienst hebben we toch nog aangedrongen op een gesprek. We moeten proberen te kijken of er eventueel nog een oplossing is. Dit wordt ook de komende weken nog eens besproken met de sportdienst. We hopen dat alle andere sportclubs in onze stad blijven overleven. Ik kaartte dit reeds aan tijdens het schepencollege en we zullen als stad moeten kijken waar we eventueel een meerwaarde kunnen zijn."Het minivoetbal in de Tabaksstad heeft alvast een rijke geschiedenis. Uitbater Sebastien Bonnier (45) van retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum begon er als jeugdspeler en was tot vorig seizoen sponsor van De Moriaentjes, één van de nog weinige Wervikse ploegen in de competitie. "Het is een traditie die wegvalt", reageert hij op het nieuws. "Destijds ben ik begonnen in De Stijgbeugel. Ik was toen 11 of 12 jaar. Ik herinner me dat er bij de jeugd twee reeksen waren van 9 tot 13 jaar en van 13 tot 16 jaar. Met Ploeg zonder Naam speelden we twee keer op rij kampioen. Nadien speelde ik met De Moriaentjes waarvan mijn vader André zaliger in 1994 sponsor werd. Eén of twee jaar was er een fusie met De Riemeers. Nadien gingen we weer elk onze eigen weg. Met De Moriaentjes speelden we kampioen in de tweede reeks. Aan de ene kant ben ik toch wel verrast dat er komend seizoen geen minivoetbal meer zal zijn. Ik heb het nooit anders geweten dan dat er minivoetbal werd gespeeld en er minimum twee reeksen waren. Mooie herinneringen in De Stijgbeugel waren die tornooien met Club Brugge en KV Kortrijk. Minivoetbal speelde ik ook wel graag."Wijlen schepen van Sport Jan Verhaeghe was de eerste voorzitter. Lucien Debecker zaliger volgde hem op. Youro Casier werd secretaris en later voorzitter, penningmeester was Randy Verfaille. Beiden besloten in 2010 om na zestien jaar toegewijde dienst en inzet de fakkel door te geven. Er kwam een nieuw bestuur. Nu valt het doek. Voorlopig ofwel definitief...?