"Deze beslissing is een gevolg van het noodbesluit dat de Vlaamse regering op 24 maart heeft goedgekeurd, in kader van het coronavirus", verduidelijkt Kristof Chanterie, schepen van Sport in Waregem. "Voor de aanleg van de kunstgrasvelden in de drie deelgemeenten liep een aanvraag voor een omgevings...

"Deze beslissing is een gevolg van het noodbesluit dat de Vlaamse regering op 24 maart heeft goedgekeurd, in kader van het coronavirus", verduidelijkt Kristof Chanterie, schepen van Sport in Waregem. "Voor de aanleg van de kunstgrasvelden in de drie deelgemeenten liep een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Zo'n vergunning is noodzakelijk omdat we, behalve het kunstgrasveld, ook groenaanleg, trage wegen en waterbuffering voorzien. Omdat er tijdelijk langere beslissingstermijnen voor dergelijke omgevingsprocedures gelden, zouden die ten vroegste op 27 mei binnen zijn. Bovendien moet dan ook nog het aanbestedingsdossier in orde worden gebracht. Aangezien de voetbalcompetities normaliter half augustus hervatten en de voetbalclubs tegen dan absoluut over hun eerste terrein moeten kunnen beschikken, is de kans reëel dat die timing te krap is."Daarom stelt het stadsbestuur de aanleg met een jaar uit. "Tegen april 2021 zal die vergunning zeker binnen zijn en willen we ook het aanbestedingsdossier hebben afgerond, zodat de kunstgrasvelden tegen de start van het seizoen 2021-2022 klaar zullen zijn. De aanleg van het kunstgrasveld voor Zulte Waregem kan wel sneller gebeuren. Dit behelst de vervanging van een kunstgrasveld dat circa tien jaar oud is, op het oefencomplex van de eersteklasseclub. Daarvoor loopt een nieuwe aanbesteding, maar we hebben daarvoor geen omgevingsvergunning nodig. De verwachting is dat we dit project in september of oktober van dit jaar kunnen uitvoeren."(BVC)