Paul Seynaeve probeert klare wijn te schenken over situatie van Mandel United: “We blijven strijdvaardig”

Paul Seynaeve deed van achter de dj-tafel zijn uiteenzetting.
Wouter Vander Stricht

De leden, medewerkers, vrijwilligers en ouders van Mandel United werden maandagavond uitgenodigd naar de Skyline Arena. Paul Seynaeve gaf er toelichting over de toekomst van de club. Nadat Strive vorige week maandag via een persbericht liet weten de financiële ondersteuning van de club quasi per direct te stoppen, stelden zich heel wat vragen. Daarop trachtte de voorzitter (van de vzw) een antwoord te bieden. “We moeten vanuit de moeilijke situatie proberen recht te staan.”

Ondertussen is al wat kwaad geschied natuurlijk. TVJO Stijn Naessens kondigde zijn vertrek aan en ook al enkele jeugdtrainers en spelers zochten en vonden elders onderdak. Maar exact een week nadat het persbericht de wereld werd ingestuurd, stond Paul Seynaeve namens de Izegemse (minderheids)aandeelhouders de betrokken Mandel-leden en hun ouders te woord.

Raad van Bestuur bijeenroepen

Paul Seynaeve is al twee decennia bij de club betrokken en heeft al wat watertjes doorgezwommen. Hij toonde zich verheugd over de grote opkomst en wilde de ‘Izegemse kant’ van het verhaal doen en een blik te werpen op de toekomst van de club. “Wij als vier minderheidsaandeelhouders hebben samen met ceo Roland Louf een mail gekregen, op hetzelfde moment dat Strive de pers inlichtte. Voor ons kwam dit ook binnen als een bom. Op woensdag hebben wij samen gezeten, we wilden ons ook juridisch informeren. Wij wilden een antwoord geformuleerd zien op hun schrijven, we hebben een advocaat gecontacteerd om dat te doen. Op vrijdag zijn we bij de advocaat geweest.”

Paul Seynaeve lichtte daarbij ook de structuur verder toe. “Strive is hoofdaandeelhouder, in hoofde van Ravy Truchot, voor twee derde, wij hebben het derde deel van de aandelen. In de Raad van Bestuur zetel ik samen met de Truchot en hun financiële man Manuel Montevidone. Op het schrijven van Strive werd gevraagd om een Raad van Bestuur samen te roepen, maar dat kan niet zomaar. Daarvoor moet officieel een agenda samen gesteld worden. Daarop heb ik een mail gestuurd naar de twee andere leden van de Raad van Bestuur. Komende donderdag hebben we de afspraak om dat via videoconferentie te doen. En daar wil ik hen namens de minderheidsaandeelhouders overtuigen om hun verplichtingen na te komen.”

Nog 390.000 euro te goed van Strive

Paul Seynaeve benadrukte dat er op dit moment geen geld te kort is. “Er staat geld op de rekening en ik ben als enige gemachtigd om rekeningen te betalen. Strive wil dat nu tegenhouden, maar daar gaan wij niet mee akkoord. Als alle gelden worden volgestort, dan hebben wij voldoende om tot 30 juni alle verplichtingen na te komen. Als Strive er dan van af wil en ons hun aandelen voor een symbolische euro wil verkopen, dan gaan wij op eigen houtje verder.”

“Strive moet ons snel klaarheid schenken. Het is een demarche van Strive wat er nu gebeurt. Op een gegeven moment werd het duidelijk dat er geld te kort zou zijn. Er was een kapitaalsverhoging van 700.000 euro nodig. Als aandeelhouder doe je mee of niet, wij als Izegemnaars hebben besloten niet mee te doen. De notariële akte daarvan is gebeurd in de derde week van maart. Eerst werd een vierde van dat bedrag gestort, twee weken later nog een stuk. Er ontbreekt nog 390.000 euro, dat moeten ze wettelijk gezien volstorten. Maar als ze nu dreigen met een faillissement, dan denk ik dat ze Belgische wetgeving niet goed kennen. Mochten er faling komen, moeten ze toch die 390.000 storten. Daar zal een curator op toezien. Maar dat willen we niet natuurlijk. We hopen dat alles netjes opgekuist wordt. En dan staan wij met een nieuw gegeven voor een nieuw begin en zijn we klaar voor een doorstart.”

Eerste nationale, derde afdeling of vierde provinciale

Maar waar moet het met de eerste ploeg naar toe? “Sportief gezien kunnen we alsnog in eerste nationale blijven als we de barrage spelen. Als je in die reeks blijft, komt er van de bond 50.000 euro aan tv-gelden, ook nog eens 31.000 euro door de intrede van beloften van de eersteklassers. Wordt het tweede amateur, ligt er ook 12.500 euro klaar. Is dalen erg? We zijn gestart in eerste provinciale, daar heb je ook plezier. Maar het is vooral onze jeugdwerking die we willen vrijwaren. Daarom vinden we het ook jammer dat er intern – wel zonder overleg – het bericht is verspreid dat spelers hun vrijheid moesten aanvragen. Stijn Naessens heeft hier schitterend werk geleverd, hij heeft een grote verdienste op waar we nu staan, maar ik heb Stijn niet meer gehoord sinds vorige maandag. We gaan hier het proces van Stijn niet maken, maar het had anders gekund. Ik zal hem ook op mijn bedrijf uitnodigen om van man tot man eens van te spreken. Het is overigens ook niet zeker dat hij naar SK Roeselare-Daisel trekt. Maar het kalf is nog niet verdronken. We zouden graag hebben dat de mensen die hier aanwezig zijn, opnieuw er mee de schouders onder te zetten.”

Maar als Strive echt wil, dan kan het helemaal de stekker uit de club trekken. “Als ze dat echt willen, dan kunnen ze dat inderdaad. Maar als we zonder Strive verder moeten en onze bondsschulden betalen gaan we naar derde afdeling, worden die niet betaald dan is het vierde provinciale zoals SCT Menen nu meemaakt. Onder de bondsschulden vallen niet de btw, bedrijfsvoorheffing, rsz…. Als je de bondsschulden niet kan betalen, is het een ander verhaal. Maar die bondsschulden (commissies, taksen,…) zijn niet zo hoog, dat mag het probleem niet zijn.”

Paul Seynaeve: “Het zijn de mensen met een blauwe kaart op wie de bondsschulden verhaald kunnen worden, dat zijn net de vier Izegemse aandeelhouders. Wij zullen uiteraard de club niet teloor laten gaan voor die bondsschulden. We willen de club op een zo hoog mogelijk niveau houden, met in eerste instantie de jeugd voor ogen. Maar je hebt een eerste ploeg nodig, ik heb dat tot eigen scha en schande moeten ondervinden.”

Interprovinciaal jeugdvoetbal

Interprovinciaal jeugdvoetbal blijft mogelijk. Gerechtigd correspondent Jan Desmet: “We hebben ons label en kunnen zeker verder interprovinciaal spelen. Als er veel spelers en trainers vertrekken wordt het niet evident om voor het jaar erop opnieuw dat label te halen. Makkelijk wordt dat dus niet, maar het is niet onmogelijk.”

Paul Seynaeve had ook al contact met het stadsbestuur. “We hopen dat de stad ons verder blijft ondersteunen en ons ook in deze moeilijke omstandigheden extra kan steunen. Met hen gaan we straks ook om tafel.”

Paul Seynaeve deed ook nog een belofte aan het publiek. “Als ik voel dat er donderdag een doorbraak zit aan te komen, zullen we dat laten weten. Maar tegen 15 mei willen we zeker duidelijkheid voor iedereen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.