Stad Oostende trekt oproep naar nieuwe concessionaris voor Ostend Tennis Club weer in

De Ostend Tennis Club.© JRO
De Ostend Tennis Club.© JRO
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

De oproep van de stad naar een nieuwe concessiehouder voor het sportcomplex Ostend Tennis Club (OTC) wordt tijdelijk weer ingetrokken. Jeroen Soete van oppositiepartij SP.A had eerder klacht ingediend omdat de stad volgens hem nieuwe kandidaten geen kansen bood. Een aantal elementen in het dossier worden herbekeken in overeenstemming met het zorgvuldigheidsstelsel”, klinkt het bij de stad.

De huidige concessie voor de uitbating van het sportcomplex loopt in principe nog tot 31 december 2022. Omdat investeringen zich opdringen, mede door het succes van de padelsport, besloot de stad een vervroegd op zoek te gaan naar een nieuwe concessionaris. Echter liet de stad het volgens Soete na om daar ruchtbaarheid aan te geven op haar website. Volgens het gemeenteraadslid alleen maar om de huidige uitbater alle kansen te bieden om zichzelf op te volgen.

“Voldoende publiciteit en een schattingsverslag van de huurwaarde zijn twee wettelijke vereisten in deze procedure waaraan niet voldaan wordt”, klonk het eind december bij Jeroen Soete. “Eind januari moeten de offertes van de geïnteresseerde partijen binnen zijn, maar de oproep werd nog niet gelanceerd. Terwijl men de oproep voor de uitbating van zeven openbare toiletten vanaf maart weken geleden al publiceerde op hun website.”

Verdachtmaking vermijden

“De aanbestedingsvoorwaarden werden goedgekeurd op de gemeenteraad”, reageerde burgemeester Bart Tommelein toen boos. “De vrouw van de huidige concessiehouder, die voor N-VA in de gemeenteraad zetelt, verliet de gemeenteraad toen er gestemd werd. Zij heeft dus niet meegestemd, net om dergelijke verdachtmakingen te vermijden. Alles in dit dossier is nochtans gebeurd volgens de decreten.”

Eind december kwam er dan toch een oproep op de website van de stad. Die oproep werd nu tijdelijk terug ingetrokken. “In overeenstemming met het zorgvuldigheidsbeginsel besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het Gemeenteraadsbesluit van 12 december 2020 in verband met de concessie, in te trekken”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Er zijn een aantal elementen en vormvereisten binnen het dossier die herbekeken moeten worden.” Stad Oostende heeft hierover ook contact met het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Eerlijke competitie

Er zal op een later tijdstip een nieuw bestek voorgelegd worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad. “Dat is de enige juiste beslissing, aangezien er na mijn klacht bij de gouverneur hoogstwaarschijnlijk een vernietiging van het besluit zou volgen”, reageert Soete op het nieuws. “Het moet een eerlijke competitie zijn en de financiële nadelen voor de stad moeten uit het bestek. Ik zal er dan ook op blijven toezien dat die voorwaarden gerespecteerd worden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier