Sportraad port de stad aan om in actie te schieten: “Zelfs al is er nu geen geld, er is hoge nood aan visie”

Op het sportstadion voorzitter van de sportraad Patrick Bostoen en ondervoorzitter Ivan Rabaut. (JS)
Johan Sabbe

De Raad van Sportambassadeurs, beter bekend als de stedelijke sportraad, beseft dat het na corona en in perioden van energiecrisis en inflatie voor de stad budgettair moeilijke tijden zijn. “Maar daar mogen de politici zich niet achter verstoppen om geen visie te ontwikkelen”, vinden voorzitter Patrick Bostoen en ondervoorzitter Ivan Rabaut. “Zelfs al is er nu geen geld, er is hoge nood aan visie. Dan heb je je plannen klaar op het moment dat het financieel weer beter gaat.”

De sportraad heeft een uitnodiging naar de cultuur- en de jeugdraad gestuurd om op korte termijn onder andere over een invulling van de site Thor aan de Industrielaan van gedachten te wisselen. “Als je daarmee wacht tot na de lokale verkiezingen van oktober volgend jaar, is er heel wat kostbare tijd verloren gegaan”, zegt Patrick. “We kunnen niet aanvaarden dat de stad geen plannen meer smeedt onder het mom dat er geen geld is. Dat er nu zuinig met de centen omgesprongen moet worden, verhindert je niet om visie te ontwikkelen.”

Beloofd miljoen is geschrapt

Patrick en Ivan zijn namens de sportraad de stad erkentelijkheid voor wat er tijdens de coronacrisis gebeurd is om de sport- en andere verenigingen te ondersteunen. “We hadden daar niet over te klagen”, klinkt het. “Maar daarmee zijn de noden inzake sportaccommodatie, zowel indoor als outdoor, natuurlijk niet opgelost. Als adviesorgaan hebben we de voorbije jaren al diverse nota’s geschreven en aan het stadsbestuur overhandigd, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat die niet ernstig genomen worden. Nochtans doen we ons uiterste best om wél een visie op de sport van de komende jaren te geven.”

Wachten betekent dat je kostbare tijd verloren laat gaan

“Er was voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van 1 miljoen euro beloofd om het stedelijke sportstadion Benny Vansteelant her in te richten”, aldus Ivan. “Met de afbraak van de verouderde tribune, de eventuele bouw van een ruimte voor gymnastiek en multimove, extra kleedkamers, het vervangen van de kantine en noem maar op. Dat project is voorlopig helaas geschrapt. We kunnen begrijpen dat er momenteel geen geld voor is, maar niet dat er geen concrete plannen worden uitgewerkt. Straks is er quasi een volledige legislatuur voorbijgegaan en staan we op sportvlak geen stap verder. En dat terwijl sommige clubs uit hun voegen barsten en hoge nood hebben aan extra ruimte. Als politicus moet je durven denken. Vooruitkijken en ervoor zorgen dat je niet verzandt in stilstand. Een nieuwe zaal plus kleedkamers op het sportstadion ter vervanging van de tribune zou alvast heel welkom zijn.”

Zwembad en polyvalente zaal

Het sportraadduo vindt dat je de site Thor moet ontwikkelen in functie van cultuur, sport en jeugd en niet in functie van economie. “Mocht je op dat grote, goed gelegen domein, behalve een zwembad, ook een polyvalent complex bouwen voor onder andere cultuur, dan kun je De Mast volledig voor de sport gebruiken”, zegt Patrick. “Vroeg of laat heb je ruimte nodig voor de repetities van de toneelverenigingen en de harmonie en dan beschik je maar beter meteen over geschikte accommodatie. Dat zou perfect op de site Thor kunnen.”

En het zwembad dat er voorzien is? “Daar moet je al de voorbereidingen voor opstarten”, vindt Ivan. “Zoiets bouwen, heeft veel voeten in de aarde. Ik vraag me trouwens af of de stad dat zelf moet doen. Beter is het om een samenwerking met de privé uit te dokteren. De werkgroep Zwembad is één keer samengekomen en daarmee uit. Zo geraak je natuurlijk niet verder. Ik herhaal: we pleiten voor een duidelijke visie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.