1. WestSprint 2019 geldt enkel voor volgende categorieën van renners en rensters:

Heren nieuwelingen met hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen.

Heren junioren met hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen.

Heren beloften met hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen.

Dames nieuwelingen met hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen.

Dames junioren met hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen.

2. Renners kunnen punten behalen in de volgende wedstrijden:

Heren nieuwelingen (U17):

- Alle regionale wedstrijden op de weg met aankomst in West-Vlaanderen.

- Alle nationale en internationale wedstrijden op de weg in en buiten (zie ook art. 8b) België. Nationale klimkoersen en nationale testtijdritten tellen ook mee.

- Alle pistemanches in West-Vlaanderen.

Heren juniores (U19):

- Alle regionale wedstrijden op de weg met aankomst in West-Vlaanderen.

- Alle nationale en internationale wedstrijden op de weg in en buiten (zie ook art. 8b) België. Nationale klimkoersen en nationale testtijdritten tellen ook mee.

- Alle pistemanches in West-Vlaanderen.

Heren beloften (U23):

- Alle regionale wedstrijden op de weg met aankomst in West-Vlaanderen (inclusief wedstrijden waaraan ook eliterenners zonder contract mogen deelnemen).

- Alle nationale en internationale wedstrijden op de weg in en buiten België (zie ook art. 8b). Individuele profwedstrijden (uitgezonderd criteriums) en nationale testtijdritten tellen ook mee.

Dames nieuwelingen (U17) en juniores (U19):

- Alle Belgische wedstrijden voor dames nieuwelingen en junioren. Beide categorieën rijden samen, maar er worden twee klassementen opgemaakt. Op basis van die twee klassementen worden punten voor WestSprint toegekend.

- Alle nationale selecties en buitenlandse wedstrijden

- Alle pistemanches in West-Vlaanderen.

- Alle Belgische wedstrijden bij de jongens (dames juniores bij nieuwelingen, dames nieuwelingen bij 14-jarige aspiranten) die ze onder bepaalde voorwaarden en in beperkte mate (zie reglementen Cycling Vlaanderen) mogen betwisten.

3. Indeling wedstrijden:

De in aanmerking komende wedstrijden worden ingedeeld in A-, B-, en C-wedstrijden.

Alle wedstrijden zijn C-wedstrijden, met uitzondering van volgende categorieën:

A-wedstrijden:

- Alle internationale wedstrijden in binnen- en buitenland (=UCI-kalender).

- Alle Belgische kampioenschappen.

- Europese kampioenschappen (inclusief tijdrijden).

- Wereldkampioenschappen (inclusief tijdrijden).

B-wedstrijden:

- Alle nationale wedstrijden in binnen- en buitenland (= nationale kalender van een bij de UCI aangesloten nationale federatie). Daarbij horen ook alle individuele profwedstrijden (uitgezonderd criteriums), nationale klimkoersen en nationale testtijdritten.

- Alle West-Vlaamse en Vlaamse kampioenschappen (inclusief piste & tijdrijden).

- Nationale selecties voor dames junioren & nieuwelingen.

4. Puntentoekenning:

Bij elke A-wedstrijd komen de eerste 30 renners in de officiële uitslag in aanmerking voor

puntentoekenning. Puntenverdeling: 50-45-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7.

Uitzonderlijke prestaties:

- Europese kampioenschappen (inclusief tijdrijden): het behaalde puntenaantal wordt vermenigvuldigd met 1,5 (halve punten worden afgerond naar boven).

- Wereldkampioenschappen (inclusief tijdrijden): het behaalde puntenaantal wordt vermenigvuldigd met 2.

Bij elke B-wedstrijd komen de eerste 30 renners in de officiële uitslag in aanmerking voor puntentoekenning. Puntenverdeling: 30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5.

Voor testtijdritten bij dames juniores en dames nieuwelingen moeten er minstens 15 deelneemsters zijn om als B-wedstrijd te worden beschouwd. Bij minder dan 15 deelneemsters wordt het als een C-wedstrijd beschouwd.

Bij elke C-wedstrijd komen de eerste 15 renners in de officiële uitslag in aanmerking voor puntentoekenning. Puntenverdeling: 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

In geval van gelijke stand in de rituitslag, ontvangen alle renners die op de officiële uitslag op dezelfde plaats genoteerd werden, het volle puntenaantal dat normaal aan die plaats verbonden wordt, op voorwaarde dat de exacte namen worden doorgegeven.

5. Bij rittenwedstrijden (voorwaarde: tijdsklassementen) komt elke afzonderlijke etappe in aanmerking voor puntentoekenning, alsook het officiële individuele eindklassement

6. Bij gelijk aantal punten in het eindklassement wordt de plaats bepaald op basis van:

1. Het hoogste aantal behaalde eerste plaatsen in A-wedstrijden. Indien geen onderscheid mogelijk, wordt geoordeeld op basis van 1/ het aantal eerste plaatsen in B-wedstrijden - 2/ het aantal eerste plaatsen in C-wedstrijden

2. Indien nog ex aequo's, dan wordt er beslist op basis van het hoogst aantal behaalde tweede plaatsen in 1/ A-wedstrijden - 2/ B-wedstrijden - 3/ C-wedstrijden

3. Dezelfde regel wordt herhaald met telkens 1 niveauverschil (3de, 4de... plaats) tot de ex aequo's weggewerkt zijn.

7. De wedstrijden worden betwist volgens de reglementen van de WBV, KBWB en UCI en moeten verreden worden binnen de periode van het Belgisch wegseizoen 2019, m.a.w. van 02/03/2019 tot en met 20/10/2019.

8a. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de officiële Cycling Vlaanderen-, Belgian Cycling-en UCI-uitslagen. In de publicaties in KW worden telkens alle wedstrijden opgenomen van maandag tot en met zondag van de voorbije week, voor zover uiteraard de uitslagen beschikbaar.

8b. BELANGRIJK: Mogelijke punten behaald in wedstrijden buiten België worden uitsluitend toegekend wanneer de betrokken renner en/of club, binnen de vijf werkdagen na de wedstrijd, deze prestaties schriftelijk of via e-mail bevestigt aan de organisatie van WestSprint. Pas dan worden ze na controle van de prestaties opgenomen in het klassement van WestSprint.

Heren nieuwelingen, junioren en beloften: Gilbert Vandromme - e-mail: gilbertvandromme@yahoo.com - tel.: 057 33 64 69

Dames nieuwelingen en junioren: Christine Van Elslande - e-mail: chrisvanels@skynet.be

tel.: 056 60 35 55

Algemene coördinator: Tom Vandenbussche - e-mail: tom.vandenbussche@kw.be - tel.: 051 26 65 23 of 0485 62 19 01. Correspondentieadres: KW - WestSprint 2019 - Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

9. Clubklassement 2019 voor heren: de individuele beloning van renners voor de prestaties uit het voorbije seizoen wordt ook een clubklassement opgemaakt onder alle West-Vlaamse clubs, rekening houdende met de prestaties van de aangesloten West-Vlaamse renners

- heren. Het klassement wordt samengesteld (per categorie heren) op basis van de som van de punten van de vijf best geklasseerde West-Vlaamse renners van elke West-Vlaamse club in de individuele klassementen. De beste West-Vlaamse club in elke categorie wordt beloond met een schitterende trofee. Voor de damescategorieën wordt geen clubklassement opgemaakt.

10. Onvoorziene gevallen worden beslecht door de directie van onze krant in overleg met Cycling Vlaanderen - afdeling West-Vlaanderen. Verhaal tegen deze beslissingen is onder geen beding mogelijk. De renners die meedingen voor het klassement in WestSprint 2019 en aanspraak maken op de prijzenpot, schikken zich dan ook volledig naar het reglement van WestSprint 2019. Klachten omtrent uitslagen en klassementen kunnen enkel schriftelijk worden ingediend op volgend adres: KW - WestSprint 2019, Meiboomlaan 33 - 8800 Roeselare, en dat binnen de vijf werkdagen na publicatie in de edities van KW. Uitslagen en klassementen verschijnen wekelijks in KW. Van elke verdere communicatie hieromtrent wordt afgezien.