Vanmiddag trok Decleir de atletiekpiste op om te lopen, met behulp va...