Blue Cats Ieper en Melco Ieper zijn toonaangevend in de streek voor zowel het dames- als mannenbasketbal. Emma Meesseman en Kim Mestdagh, die recent een schitterend resultaat behaalden in het WNBA Championship, kregen hun jeugdopleiding bij Blue Cats Ieper. Melco Ieper draait dan weer al jaren mee aan de top in TDM1.
...

Blue Cats Ieper en Melco Ieper zijn toonaangevend in de streek voor zowel het dames- als mannenbasketbal. Emma Meesseman en Kim Mestdagh, die recent een schitterend resultaat behaalden in het WNBA Championship, kregen hun jeugdopleiding bij Blue Cats Ieper. Melco Ieper draait dan weer al jaren mee aan de top in TDM1."Melco Ieper en Blue Cats Ieper starten de fusiegesprekken op om het aanbod voor jeugd uit Ieper en omstreken te blijven versterken", zegt voorzitter Bart Bauters van Melco Ieper. "Beide clubs wensen de krachten te bundelen en de fusieclub te voorzien van een nieuwe organisatiestructuur. De focus zal worden gelegd op een kwalitatieve omkadering van de jeugdwerking, het creëren van een sportieve cel die sterk inzet op coaching en individuele opvolging, en het blijven inzetten om eigen jeugd in alle competities zoveel mogelijk kansen te geven.""De fusiegesprekken hebben als bijkomend doel te kijken hoe middelen en mensen efficiënter ingezet kunnen worden", vult Carlos Van Slembrouck, voorzitter van Blue Cats Ieper, aan. "De bezetting van de infrastructuur en het gebruik van andere accommodatie zal worden geoptimaliseerd. Vrijwilligers zullen een stuk ontlast worden door het samenvloeien van beide werkingen."Maandag werd vanuit beide besturen groen licht gegeven voor het aanvatten van de fusiegesprekken. "Een viertal personen die nauw betrokken zijn in beide clubwerkingen zullen de fusie kneden zonder daarbij te raken aan de sterktes en eigenheid van beide clubs", vervolgt Bart Bauters. "Zij zullen zich laten bijstaan door verschillende sleutelpersonen (sportief, jeugd, commercieel, communicatie, ...) vanuit de eigen clubs en buitenstaanders die de nodige knowhow met zich meebrengen. Dit alles met als doel binnenkort een positief project in de Westhoek neer te zetten. Een win-winsituatie voor de clubs, de jeugd uit Ieper en omstreken, de sportdienst en het stadsbestuur."Wat betreft de timing hopen beide clubs de fusie af te ronden ten laatste eind februari.