Kortrijk Spurs reageert op ontslag van coach Bert Wyseur

Het bestuur heeft het over een verschil in visie naar de toekomst toe.©Kw Webredactie2 foto VDB
Het bestuur heeft het over een verschil in visie naar de toekomst toe.©Kw Webredactie2 foto VDB
Redactie KW

Bert Wyseur werd woensdagavond door Kortrijk Spurs op de hoogte gebracht dat hij volgend seizoen niet langer trainer is bij de fusieclub. De coach lichtte al zijn visie op de gebeurtenissen toe, nu komt de club ook met een officiële mededeling opgesteld door clubvoorzitters Jan Allaert en Dany Cornelis.

“Vooreerst wensen wij namens de kern en de sportieve cel onmiddellijk het verkeerde en ongenuanceerde bericht te counteren dat de coach ‘zomaar’ en ‘koudweg’ in deze Kerstperiode zou ‘ontslagen’ geweest zijn door ons”, klinkt het in een mededeling van de club.

“Het gesprek met de coach vorige week vond plaats in de gebruikelijke periode waarin voorbereidende en open gesprekken worden gehouden met alle spelers en coaches met het oog op het volgende seizoen. Hier werd t.a.v. de coach mede gedeeld dat met onze ambitie tot verdere uitbreiding van de jeugdafdeling en de uitbouw van de fanionploegen er geen coachcombinatie meer mogelijk zou zijn van èn jeugd èn seniorploeg èn assistent bij de eerste ploeg in het volgende seizoen.”

“De coach stelde eveneens tijdens het gesprek dat hij steeds de ambitie heeft om hoger te willen coachen en hiervoor ook openstond doch wij dienden hierop te antwoorden dat dit volgend seizoen nog niet kon worden aangeboden, nu wij ons volle vertrouwen in de huidige headcoach behouden.”

Andere visie voor de toekomst

“Zonder verder in detail te treden over de inhoud, dit ook uit respect voor de coach, bleek het onduidelijk en vaag welke richting coach Wyseur wil uitgaan zowel met betrekking tot sportieve ambitie als met visie van de verdere uitbouw van jeugd- en seniorswerking.”

“Niet alleen deze gesprekken zijn bepalend geweest in deze beslissing, ook herhaalde voorvallen met coach Wyseur waarmee de club (en bestuursleden) in het verleden geconfronteerd werd, hebben deze unanieme beslissing in de hand gewerkt. Van een ‘koud ontslag’ was er aldus geen enkele sprake, enkel was het voor beide partijen duidelijk dat zij een andere visie hadden voor de toekomst.”

Weloverwogen beslissing

“Wij wensten dit als bestuur ten gepasten tijde en met respect naar de coach toe naar de buitenwereld mede te delen. Dat de coach kort na dit gesprek evenwel verkoos om ‘zijn’ visie reeds te verspreiden zonder enige nuancering en met de nodige commotie tot gevolg is door ons enkel maar te betreuren.”

“We zijn ons bewust van de impact, maar dit alles was een weloverwogen beslissing op sportief gebied vanuit de jeugd-, senioren- en kernbestuur en dit op basis van ervaringen en gesprekken met de betrokken personen. We respecteren de keuzes en visie van de coach, onderschatten geenszins zijn talenten en zijn zeer dankbaar voor hetgeen hij voor de Kortrijk Spurs heeft gedaan maar we zijn ervan overtuigd dat onze sportieve visie op lange termijn de beste keuze is voor de Kortrijk Spurs.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten