Rogiers opende met een vrijworp de score, Lambrecht hield KBGO bij 9-10 halfweg in de wedstrijd. Reinholt t...